IntoAction

Toiminnallisten yrittäjyystaitojen oppimisympäristö

IntoAction vastaa työelämän osaamishaasteisiin ja tukee ammatillista liikkuvuutta Pohjanmaalla kehittämällä jatkuvaa oppimista menestyvän yrittäjyyden rakentamiseen ja kokemusperusteisen osaamisen hyödyntämiseen. Tarkoituksena on tukea opiskelijoita, työttömiä ja työssä olevia työelämän nivelvaiheessa.

Hankkeen tavoite on suunnitella ja pilotoida jatkuvan oppimisen ympäristö toiminnallisten yrittäjyystaitojen kehittämiseen.

Oppimisympäristö koostuu:

  • autenttisista oppimistilanteista,
  • digitaalisesta oppimisalustasta ja
  • oppimispolusta.

Oppimisympäristö kehitetään strategisten kokeilujen avulla, ja toiminnallisten yrittäjyystaitojen kehittämistä tuetaan ja fasilitoidaan aktiivisen oppimisen periaatteiden mukaisesti.

Hankkeen työpaketit

TP1 Toiminnallisten yrittäjyystaitojen oppimispolku

Ensimmäisessä työpaketissa kartoitetaan kohderyhmän ja yrittäjien tapaa sanallistaa ja kehittää toiminnallisia yrittäjyystaitoja. Hankkeen kohderyhmälle ja yrittäjille järjestetään työpaja, jossa kuvataan toiminnallisia yrittäjyystaitoja ja kartoitetaan keinoja niiden kehittämiseen. Työpajan tulosten pohjalta rakentuu ensimmäinen versio toiminnallisten yrittäjyystaitojen oppimispolusta, jota kehitetään eteenpäin yhteistyössä kohderyhmän kanssa.

TP2 Strategiset kokeilut 

Oppimispolut pilotoidaan strategisissa kokeiluissa, joista kerätään oppimisarviot. Arvioiden perusteella jatkokehitetään oppimispolkua, josta muodostuu runko digitaalisen oppimisalustan kehittämiselle. Kokeilujen tarkoituksena on kuvata, millaisia taitoja erilaisissa oppimistilanteissa voidaan kehittää, millaista oppimismateriaalia tarvitaan, ja miten oppimista voidaan fasilitoida.

Hankkeen aikana toteutetaan yhteensä vähintään viisi kokeilua, jotka liittyvät autenttisiin oppimistilanteisiin, kuten:

  • Tapahtumat (esim. hackathonit, workshopit ja verkostoitumistilaisuudet)
  • Hautomotoiminta
  • Osuuskuntatoiminta 
  • Kesätyö 
  • Oma yritys 
  • Avoimet innovointitilat (yhteiskehitys- ja työskentely, kahvilat)
  • Harrastustoiminta 

TP3 Digitaalinen oppimisalusta

Kolmannessa työpaketissa suunnitellaan ja kehitetään toiminnallisten yrittäjyystaitojen digitaalinen oppimisalusta MUOVAn Moodle-alustalle omana oppimiskokonaisuutena. Oppimisalusta sisältää oppimistavoitteet, -tilanteet ja -materiaalit sekä suoritustavat aktiivisen oppimisen mukaisesti. Hankkeen jälkeen digitaalinen oppimisalusta toimii aktiivisen oppisen resurssina jatkuvassa oppimisessa.

Tietoa hankkeesta

Nimi: IntoAction – Toiminnallisten yrittäjyystaitojen oppimisympäristö

Kesto: 1.11.2023 – 30.4.2026

Rahoitusohjelma: EU, ESR+

Ota yhteyttä!

Pertti Aula

Tutkimuspäällikkö
pertti.aula@muova.fi

020 766 3306 / 050 5685153

Lisää yrittäjyydestä

Vaasan ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston yhteinen kasvuhautomo West Coast Startup:

Ota yhteyttä!

Hautomotoiminnan vetäjä Jari Ratilainen

jari.ratilainen@muova.fi I 040 1829027