Ix3 – Mikro- ja pk-yrityksille käytännön työkaluja datapohjaisten ratkaisujen kehittämiseen

Datapohjaisten ratkaisujen merkitys globaalissa liiketoiminnassa on kasvanut nopeasti. Digitaalisuus on luonut valmistavalle teollisuudelle uudenlaisia mahdollisuuksia laitteiden käytön sekä asiakkaan toiminnan tiiviimpään seurantaan. Lisäksi digitaaliset palvelut ja digitaalinen läsnäolo tarjoavat yrityksille ainutlaatuisia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen.

Älykkäiden ratkaisujen kehittäminen ja digitaalisuuden hyödyntäminen liiketoiminnassa luovat kuitenkin mahdollisuuksien lisäksi myös uusia osaamistarpeita, jotka liittyvät esimerkiksi palvelullisten asiakastarpeiden tunnistamiseen ja datan jalostamiseen arvoa luovaksi ratkaisuksi. Siirtyminen datapohjaiseen palveluliiketoimintaan edellyttääkin teollisilta yrityksiltä merkittäviä muutoksia sekä strategisella että operatiivisella tasolla.
 
Menestyäkseen yritysten on kyettävä uudistumaan ja innovoimaan. Osa yrityksistä on tottuneet hakemaan korkeakouluilta asiantuntemusta ja uusinta tutkimustietoa innovaatiotoimintansa tueksi. Korkeakouluyhteistyö halutaankin tuoda lähemmäs mikro- ja pk-yritysten innovaatiotoimintaa kehittämällä uudenlaisia yhteiskehittämisen tapoja, joilla yritykset ja asiantuntijat ratkovat aitoja kehittämisongelmia niin, että kehittäminen ja oppiminen limittyvät yhteen.
 
Ix3-hankkeen tarkoituksena on kehittää korkeakoulutuksen tarjontaa ja laatua teollisten mikro- ja pk-yrityksien digitalisaation perustuvassa rakennemuutoksessa. Ix3-hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan koulutusohjelma älykkäiden teollisuusratkaisujen kehittämiseen ja kansainvälistämiseen. Koulutusohjelma on suunnattu mikro- ja pk-yrityksille, mutta sitä voivat hyödyntää myös eri alojen tutkijat ja opettajat.

Hankkeen tavoitteet ja toteuttajat

Kehittää ja pilotoida teollisuusyrityksille koulutusohjelma älykkäiden teollisuusratkaisujen kehittämiseen ja kansainvälistämiseen. Kaikille avoin koulutusohjelma löytyy osoitteesta https://ix3.muovadigital.net/

Kehittää malli korkeakoulujen ja yritysten yhteisoppimiseen- ja kehittämiseen

Tuottaa oppimisalusta ja oppimismateriaalia älykkäiden teollisuusratkaisujen kehittämiseen ja kansainvälistymiseen

Hanketta toteuttavat Vaasan ammattikorkeakoulun Muotoilukeskus MUOVA sekä Vaasan yliopiston Strategic Business Development tutkimusryhmä ja Digital Economy tutkimusalusta.
 
Hanke käynnistyi 1.1.2020 ja se kestää 30.06.2022 saakka. Projektia rahoittavat Euroopan unionin ESR – Euroopan sosiaalirahasto, Vaasan ammattikorkeakoulu ja Vaasan yliopisto.

Lisätietoja

Muotoilukeskus MUOVA

Sanna Peltonen | projektipäällikkö
sanna.peltonen@muova.fi
puh +358 50 408 3638

Vaasan yliopisto

Johtamisen yksikkö
Marko Kohtamäki
marko.kohtamaki@univaasa.fi
puh +358 44 971 0432

Vaasan yliopisto

Digital Economy
Mikko Ranta
mikko.ranta@univaasa.fi
puh +358 29 449 8997

Ota yhteyttä!

Sanna Peltonen

Projektipäällikkö
sanna.peltonen@muova.fi

+358 50 408 3638