M2

Markkinalähtöinen muotoilu pk-yrityksissä

M2 eli Markkinaorientoitunut muotoilu -hankkeessa keskitytään siihen, mitä, miten, milloin ja miksi asiakas- ja kilpailijatietoa tarvitaan. Suurilla yrityksillä on resursseja hoitaa asiakastiedon kerääminen järjestelmällisesti, mutta pienissä ja keskisuurissa yrityksissä asiakastiedon kerääminen ei ole itsestään selvää. Menetelmien on oltava helppoja, joustavia ja yritykselle soveltuvia, joten yrityskohtainen kouluttaminen on tarpeen.

M2-hankkeessa lähtökohtana on yrityksien tarpeet, joten jokainen yritysprojekti on muotoutunut erilaiseksi. Yritysten kanssa on pohdittu, millaista tietoa yritys tarvitsee asiakkaista tai kilpailijoista, millaisilla menetelmillä tieto voidaan saavuttaa ja miten tietoa voidaan hyödyntää yrityksen toiminnassa. Projektit ovat edenneet yritysten kanssa käytyjen keskustelujen avulla, jolloin yritykset ovat voineet aktiivisesti vaikuttaa projektin sisältöön.

M2-hankkeessa oli neljä yritystä: Urho Viljanmaa Oy Avec-Shoe Ltd., Inhan Tehtaat Oy ja Lapua-ketjut Oy.

Ota yhteyttä!

Miia Lammi

Kehittämispäällikkö
miia.lammi@muova.fi

+358 50 408 4969