Massikka

Kestävän biotalouden liiketoimintamahdollisuudet

Suunnittelemme koulutusohjelman biotalouden liiketoimintamahdollisuuksista, tarjoten käytännönläheistä oppimateriaalia ja esimerkkejä innovatiivisista ratkaisuista.
 
Tavoitteenamme on parantaa työllistymismahdollisuuksia biopohjaisen tuotannon alalla, korvaten turvesektorilta poistuvia työpaikkoja. Hanke tukee jatkuvaa oppimista, osallistavan muotoilun ja digitaalisen oppimisympäristön avulla.
 
Hankkeen kesto: 4/2024 – 6/2026 
Budjetti: 219 578 € 
EU rahoitus: 175 662 €

Hankkeen toimenpiteet

Biotalouden arvoverkot

Hanke tutkii sekä kuvaa biotalouden nykytilaa, trendejä ja asiakastarpeita. Toimialatiedon, trendien ja asiakastarpeiden kuvaaminen tukee liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista.

Demonstraatioita ja konseptointia

Hanke hyödyntää muotoilun menetelmiä biotalouden liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisessä ja testaamisessa, yhdessä hankkeen kohderyhmän kanssa

Koulutusohjelman kehittäminen

Tuotetun tiedon ja kohderyhmältä kerätyn palautteen avulla kootaan digitaalinen oppimisympäristö, joka sisältää käytännönläheistä koulutusmateriaalia ja oppimistehtäviä

Ota yhteyttä!

Kimi Wennström

kimi.wennstrom@muova.fi

+358 50 473 7998