OVET

Fyysisen, virtuaalisen ja sosiaalisen tilan vaikutus tilan käyttäjän luovuuteen innovaatiotoiminnassa

OVET-projektin tavoitteena oli tutkia, miten tilat vaikuttavat tilan käyttäjien luovuuteen innovaatiotoiminnassa. Tutkimuksessa tarkasteltiin tilaa laajasta näkökulmasta, jossa otettiin huomioon paitsi fyysinen tila myös viestintäteknologian hyödyntäminen tilassa ja tilan sosiaalinen ulottuvuus. OVET-projektissa tutkitiin tilan vaikutusta luovuuteen käyttäjälähtöisestä näkökulmasta. Tutkimuksessa keskeistä oli menetelmän kehittäminen käyttäjien tilakokemuksen ja luovuuden mittaamiseen. Tilojen vaikutusta luovuuteen tutkittiin simuloimalla innovaatiotoimintaa erilaisissa tilayhdistelmissä.

Projekti toteutettiin yhteistyössä Taideteollisen korkeakoulun Future Home Instituten ja Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa. Muova toimii projektin koordinaattorina. Yritysyhteistyökumppaneina toimivat ISKU, ABB ja Humac. 

Ota yhteyttä!

Annika Hissa

Johtaja
annika.hissa@muova.fi

+358 50 568 5863