ProVision

Tuotevisiot pk-yritysten oppimisen välineenä

ProVision – Tuotevisiot pk-yritysten oppimisen välineenä oli Tekesin rahoittaman teollisen muotoilun tutkimushanke, jossa selvitettiin miten tuotevisiointi voi toimia pk-yritysten oppimisen välineenä. Provision-projektin tulokesena löydettiin, että tuotevisiointi auttaa liikkeenjohtoa tarkastelemaan toimintaympäristöä koskevaa tietoa uusista näkökulmista ja jaottelemaan tietoa systemaattisemmin.

Tuotevisiointimenetelmän hyödyt

Tuotevisiointi voi toimia yrityksille suunnannäyttäjänä herättäen keskustelua siitä, mihin toimialalla ollaan menossa ja mihin suuntaan yrityksen tulisi itse lähteä. Lisäksi tulevaisuus on tuotevisioinnin myötä tullut konkreettisemmaksi ja kirkastanut ajatukset omien businessmahdollisuuksien ymmärtämiseksi.

Tuotevisiointi edistää tiedon jakamista, luomista ja hyödyntämistä yritysten sisällä. Tuotevisiointi toimii hyvänä keskustelualustana ja kontekstina yritysten jäsenten hiljaisen ja näkyvän tiedon vuorovaikutukselle mahdollistaen eri tehtävissä toimivien henkilöiden välisen keskustelun tulevaisuuden mahdollisuuksista sekä yhdistämällä strategisen ja operatiivisen tason ajattelua. Tuotevisiointi on tuonut ajatukset sellaiselle ajatuksen tasolle, jonka pohjalta eri tehtävissä toimivien henkilöiden on helppo ollut pohtia ja peilata ideoita käytännön toimintaan.

Provision-projektissa olivat yritysosapuolina mukana Ab Ekeri Oy, Gym Market Oy, Ab Solving Oy ja Urho Viljanmaa Oy.

Ota yhteyttä!

Janne Pekkala

Päämuotoilija
janne.pekkala@muova.fi

+358 50 408 3391