Quicksteps

Tehostaa yritysten innovaatioprosessia keskittymällä asiakkaalle merkityksellisen palveluarvon tunnistamiseen ja tuottamiseen

Quicksteps-projektin tavoitteena oli kohdentaa tieto- ja osaamisintensiivisten yritysten palveluinnovointia asiakkaan ja yrityksen kannalta oikeisiin kehittämiskohteisiin. Projektissa kehitettiin käyttäjäkeskeinen toimintamalli asiakasarvon johtamiseen, jonka avulla voidaan tunnistaa, tuottaa ja testata asiakkaalle merkityksellistä palveluarvoa. Tavoitteeseen pyrittiin vastaamalla seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

  1. Miten laadullisia menetelmiä voidaan tehostaa ja täsmentää palveluarvon tunnistamisen välineenä?
  2. Miten palvelumuotoilu ja informaatioteknologia tukevat palveluarvon tuottamista?
  3. Miten kehitetty johtamismalli tukee palveluinnovoinnin osumatarkkuutta?

Projektia koordinoi Muova ja tutkimusyhteistyökumppanina toimi Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitos. Projektissa olivat mukana seuraavat yritysyhteistyökumppanit: Anvia Oyj, Ab Stormossen Oy, Transpoint Oy Ab ja Vaasan Sähkö Oy.

Lisätietoa projektista

Muotoilukeskus MUOVA

Miia Lammi | Projektin vastuullinen johtaja
miia.lammi@muova.fi

Oulun yliopisto

Jouni Markkula | Oulun yliopiston osaprojektin vastuullinen johtaja
jouni.markkula@oulu.fi

Ota yhteyttä!

Miia Lammi

Projektipäällikkö
miia.lammi(at)muova.fi

+358 50 408 4969