Reboot

Rebooting, Re-rooting and Re-skilling Unemployed and Underemployed Higher Education Graduates for Work 4.0

Reboot – Rebooting, Re-rooting and Re-skilling Unemployed and Underemployed Higher Education Graduates for Work 4.0 projektin tavoitteena on nostaa työttömien korkeakoulutettujen työllistymistä kehittämällä relevantteja taitoja ja kompetensseja tulevaisuuden työelämään (Työ 4.0) viidessä tulevaisuusorientoituneessa kompetenssiklusterissa sekä heidän kykyään osoittaa näitä taitoja ja heidän muutosvalmiuksiaan. Viisi kompetenssiklusteria ovat ongelmanratkaisu, projektitaidot, muutosvalmius, uteliaisuus ja kansainvälisyys, sekä ihmisulottuvuus tiimityöstä monialaisuuteen. Keinona taitojen kehittämiseen on verkossa toimiva koulutusohjelma ja se sisältää omien taitojen testaustyökalun sekä portfolion kokoamisohjeita. Koulutus on suunnattu erityisesti työttömille korkeakoulutetuille sekä myös niille korkeakoulutetuille jotka tekevät työtä joka ei vastaa heidän koulutustaan.

Tietoja projektista

Projektikonsortio

Vaasan ammattikorkeakoulu (Suomi), koordinaattori

Conexx-Europe (Belgia)

Inova Consultancy (Iso-Britannia)

Militos Consulting (Kreikka)

Projektin kuulumisia ja lisätietoa projektista projektin nettisivuilla 

Lue lisää projektin tuotteista ja tuloksista osoitteessa: http://reboot-project.eu/outcomes/

Projektin Facebook 

Projektin tekniset tiedot

Projektin nimi: Reboot – Rebooting, Re-rooting and Re-skilling Unemployed and Underemployed Higher Education Graduates for Work 4.0

Projektin lyhenne: Reboot

Projektin kesto: 1.9.2018– 31.10.2020

Ohjelma: EU, Erasmus+, Strategic partnership, adult education
Projektinumero: 2018-1-FI01-KA204-047188

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi¬ble for any use which may be made of the information contained therein

The Finnish National Agency for Education is hosting the national agency for the European Union’s education and youth programmes.

Ota yhteyttä!

Tanja Oraviita

Projektipäällikkö
tanja.oraviita@muova.fi

+358 40 163 2940