Reply+ 

Työkalupakki pelialan startup-yritysten brändin kehittämisen ja tuotteistamiseen

Reply+ hankkeen tavoitteena on:

  • Aktivoida ja tuoda yhteen Pohjanmaan pelialan startup-yritykset ja näin edistää alueen peliklusterin syntymistä. Eri toimijoiden verkostoitumisella luodaan edellytykset synergiahyödyille innovatiivisen uuden luovan alan liiketoiminnan luomiseksi alueelle.
  • Kehittää Pohjanmaan alueen pelialan startup-yritysten brändi- /tuotteistamisosaamista ja kasvuyrittäjyyttä.
  • Luoda sähköisessä muodossa oleva pelialan brändi- /tuotteistamistyökalupakki yhteiskehittämisen keinoin.

Työkalupakki on brändin kehittämisen ja tuotteistamisen uudenlainen kehittämisalusta, jonka avulla startup-yritys pystyy aloittamaan strategisen brändin rakentamisen ja tuotteistamisen yritystoiminnan alkumetreillä. Työkalupakki kehitetään yhdessä pelialan startup-yritysten kanssa, jotka toimivat myös sen testaamisen ja käyttämisen pilottiryhmänä. Myöhemmin työkalupakkia voidaan kehittää sopivaksi myös muille startup yrityksille ja se on vapaasti ladattavissa verkossa.

Reply + hankkeessa käytettävät muotoilunmenetelmät tuovat laaja-alaisemman näkökulman pelien tuotteistamiseen ja brändäykseen ja antavat konkreettisia keinoja luoda erottuvaa brändiarvoa kehitettäville tuotteille ja yrityksille. Tavoitteena on saada pelialan startup -yrityksistä rakennettua brändejä ja menestyviä yrityksiä muotoilua hyödyntäen ja kasvuyrityksiä alueelle. Sähköisessä muodossa oleva pelialan brändi- /tuotteistamistyökalupakkia kehitetään yhteiskehittämisen keinoin.

Työkalupakki sisältää uudenlaisen brändin kehittämisen ja tuotteistamisen kehittämisalustan ja prosessin, jonka avulla startup-yritys pystyy aloittamaan strategisen brändinrakentamisen ja tuotteistamisen yritystoiminnan alkumetreillä.

Ota yhteyttä!

Miia Lammi

Kehittämispäällikkö
miia.lammi@muova.fi

+358 50 408 4969