Rewise – Tehosta ekosysteemin resurssiviisautta VR-prosessimallilla

Resurssiviisaat ratkaisut perustuvat ajatukseen toiminnan kestävyydestä ja vähähiilisyydestä, joiden toteuttaminen kilpistyy neljään keskeiseen osa-alueeseen:

 1. energiatehokkuuteen sekä vähemmän energiaa vaativien ratkaisujen ja uusiutuvan energian hyödyntämiseen,
 2. materiaalitehokkuuteen ja luonnonvarojen viisaaseen käyttämiseen,
 3. kiertotalouteen sekä
 4. jätemäärän minimointiin.

Lisäksi keskeistä on ratkaisujen kokonaisvaltaisuus, jossa osaoptimoinnin sijaan kiinnitetään huomiota ratkaisun ympäristövaikutuksiin koko arvoketjun ja elinkaaren osalta.

REWISE-hankkeen (Demonstraatioalusta resurssiviisaille teollisuuden ekosysteemeille) -projektin toteuttivat Vaasan ammattikorkeakoulun Muotoilukeskus MUOVA ja Vaasan yliopiston Vebic-tutkimus- ja innovaatioalusta. Projektia rahoittivat EU:n aluekehitysohjelma, Pohjanmaan liitto sekä toteuttajat. Projekti käynnistyi 1.4.2020 ja jatkui 30.9.2022 saakka

Projektin tuloksia

Projektin konkreettisina tuloksina syntyi:

 • resurssiviisaan teollisuuden demonstraatio-, tutkimus-, opetus-, kokeilu- ja innovaatioalusta
 • 4 tuote-palveluvisiota resurssiviisaudesta
 • 3 VR-pohjaista demonstraatiota resurssiviisaista ratkaisuista
 • 4 visiointityöpajaa
 • 4 demonstraatiotapahtumaa.

Resurssiviisaus Pohjanmaan yrityksissä

Mitä Pohjanmaan yritykset ovat mieltä resurssiviisaudesta? Entä mitä kansainväliset tutkimukset kertovat resurssiviisaudesta. Rewise-tiimi tuotti raportin aiheesta.

Yhdessä alueen yrityksien ja asiantuntijoiden kanssa selvitimme, miten metalli- ja metsäteollisuuden yritykset voivat toimia resurssiviisaammin. Tutustu tuloksiin Muovaaja-julkaisuissamme:

https://www.muova.fi/wp-content/uploads/2021/06/Muovaaja2021_1.pdf

https://www.muova.fi/wp-content/uploads/2022/11/Muovaaja2021_2_final.pdf

https://www.muova.fi/wp-content/uploads/2022/11/Muovaaja-2022_1.pdf

Projekti järjesti tiiviitä keskustelutilaisuuksia yrityksille. Projektin tuloksista ja tapahtumista voit lukea projektin Linkedin-sivuilla.

Demonstraatioalusta resurssiviisaille teollisuuden ekosysteemeille

Rewise-hankkeessa kehitettiin demonstraatio- ja tutkimusalusta sekä demonstraatioita resurssiviisaiden teollisuusratkaisujen havainnollistamiseen. Virtuaalitodellisuuden demonstraatioalusta sijaitsee Muotoilukeskus MUOVAssa.

Resurssiviisaat ratkaisut liittyvät energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian käyttöön, materiaalitehokkuuteen ja luonnonvarojen viisaaseen käyttämiseen, kiertotalouteen sekä jätemäärän minimointiin. Demonstraatioita kehitettiin iteratiivisesti kahdessa vaiheessa, joissa keskitytiin resurssiviisauden eri strategisiin näkökulmiin:

 • Energiaviisas metalliteollisuus: uusiutuvan energian käyttö ja datapohjainen energiatehokkuuden optimointi
 • Laitevalmistajien palvelut resurssiviisaaseen puuntuotantoon: datapohjainen arvoketju ja palvelualusta
 
 

Metalli- ja metsäteollisuuden visiot

Projektissa tuotettiin viiden vuoden visiot tulevaisuuden resurssiviisaista ekosysteemeistä metalli- ja metsäteollisuuteen. Visiot rakennettiin yhteistyössä alueen yrityksien, tutkijoiden ja sidosryhmien kanssa trendi- ja toimiala-analyysin pohjalta. Lue Raportti  metsäalan palveluista ja ratkaisuista tunnistamisesta ja toteuttamisesta digitaalisten työkalujen avulla.

Tutustu visioihin ja trendeihin Muovaaja-lehdissämme. Voit myös tutustua visioihin alla olevien dokumenttien avulla:

VR-demonstraatiot

Projektissa kehitettiin VR-demonstraatioita teollisuuden arvoketjujen, ekosysteemien ja tuote-palvelujärjestelmien havainnollistamiseen. VR-demonstraatioista tuotettiin seuraavat videot:

 

Elinkaarianalyysin informaatio-
ja laskentamalli

Visioiden ympäristövaikutuksia arviointiin elinkaarianalyysin (LCA – life-cycle analysis) avulla. LCA-mallit tuotiin osaksi VR-demonstraatioalustaa. Julkaisimme neljä videota elinkaarianalyyseistä resurssiviisauden kehittämisessä. Asiantuntijana Bening Mayanti Vaasan yliopistosta.

Demonstraatiotapahtumat

Virtuaalidemonstaatioita esiteltiin yrityksille suunnatuissa tilaisuuksissa. Rewise esitteli demonstraatioita:

 • Pohjanmaan teollisuusmessuilla 24.11.2021
 • Smart energy -tapahtumassa Energyweekillä 23.3.2022
 • Hiilineutraali teollisuus -koulutusohjelmassa 25.3.2022
 • REWISE WEEK – avoimilla ovilla 22.-26.8.2022
 • VR DEMO SESSIONS VAMKilla ja Vaasan yliopistolla 13.-14.9.
 • Alihankintamessuilla 27-29.9.2022

Lisätietoa projektista

Muotoilukeskus MUOVA

Miia Lammi
Projektipäällikkö
miia.lammi@muova.fi
+358 50 408 4969 

Vaasan yliopisto | VEBIC

Karita Luokkanen-Rabetino
Vaasan yliopiston osa-projektin vastaava
karita.luokkanen-rabetino@uwasa.fi
+358 29 449 8183

Ota yhteyttä!

Miia Lammi

Projektipäällikkö
miia.lammi@muova.fi

+358 50 408 4969