RMDD

Responsible Market Driven Design

Responsible Market Driven Design on Länsi-Suomen muotoilukeskuksen, Vaasan yliopiston ja Uumajan Design Högskolanin yhteinen hanke, jossa pyritään luomaan uusi koulutuksellinen toimintamalli. Hankkeen rahoittajina toimivat EU:n Botnia Atlantica, rajat ylittävä yhteistyö –ohjelma, Pohjanmaan liitto sekä Umeå Design Högskolan.

Hankkeeen tavoitteena on luoda yhteinen ymmärrys ja toimintamalli rajat ylittävälle koulutukselle ja kehittämistoiminnalle sekä pitkäaikaiselle yhteistyölle Muovan, Uumajan Design Högskolan ja Vaasan yliopiston markkinoinnin laitoksen välille. Yhteistyö ulottuu organisaatioiden henkilöstöön, opiskelijoiden opinto-ohjelmiin sekä alueiden elinkeinoelämään.

Hankkeen lähtökohtana on käytännön tarpeet alueiden kehittämiseksi. Hankkeessa on huomioitu osapuolten erityisosaaminen ja sitä kautta yritetään löytää uusia mahdollisuuksia alueen kehittämiseksi. Myös nykypäivän kilpaillut koulutusmarkkinat vaativat toimintamalleja, jotka ovat innovatiivisia ja tuloksellisia, ja jotka antavat opiskelijoille kompetenssia työelämään.

Projektin koulutuksellisen osion tavoitteena on luoda mallia toimintatavoista sekä organisaatioiden välille että oppimistilanteissa. Näiden tavoitteiden kautta on tarkoitus rakentaa uusi kolmivuotinen hanke Botnia-Atlantica alueelle, jossa kehittämistoimintaan otetaan mukaan myös elinkeinoelämä.

Alueelliset edut

Hankkeen tarkoituksena on lisätä alueellista kilpailukykyä muotoilun ja markkinoinnin keinoin aluekehityksen kannalta tärkeillä aloilla, sekä lisätä alueen korkea-asteen houkuttelevuutta ja vastaavuutta liike-elämän tarpeisiin. Osatavoitteena on kolmen toimialan analysoiminen tuotekehityksen ja muotoilun näkökulmasta sekä niistä kehittämiskohteiden esille nostaminen.

Hankkeen aikana, osana opetusprosessia, suoritetaan toimiala-analyysi, Aluestrategioiden mukaisesti hankkeeseen valitut toimialat ovat a) veneteollisuus, b) energia ja kestävä kehitys sekä c) vapaa-aika ja turismi. Hankkeessa paitsi toimitaan näillä aloilla, myös etsitään synergiaetuja aloja yhdistämällä. Valitut teema-alueet ovat ympäristön kehittämisen kannalta mielekkäitä, esimerkiksi Merenkurkun matkailun näkökulmasta joudutaan tasapainottelemaan turismin ja luonnon välillä.

Ympäristö ja kestävä kehitys on oleellinen näkökulma hankkeessa. Ensimmäisenä vuotena kestävä kehitys on yksi teema, jonka kautta valittuja toimialoja tarkastellaan ja myöhemmässä vaiheessa tehtävissä kehittämisprojekteissa ympäristön huomioiminen, kestävä kehitys ja vastuullinen kuluttajuus ovat teemoja, jotka huomioidaan kaikissa projekteissa.

Projektin osapuolet

  • Länsi-Suomen muotoilukeskus MUOVA
  • Vaasan yliopisto, markkinoinnin laitos
  • Uumajan muotoiluinstituutti

Ota yhteyttä!

Tanja Oraviita

Projektipäällikkö
tanja.oraviita@muova.fi

+358 40 163 2940