ServiceDigiCulture

Digital and Sustainable Service Innovation for the Cultural and Creative Sectors - Asiakaslähtöisyys palvelua kehitettäessä tarkoittaa ratkaisuja asiakkaan näkökulmasta. ServiceDigiCulture-projektin keskiössä on kulttuurialan osaajien palveluiden uudistaminen, innovointi ja asiakaslähtöisyys.

Projektin tavoitteena on edistää kulttuurialojen ja luovien alojen yritysten, työntekijöiden ja työttömien palveluinnovaatio- ja palvelumuotoiluosaamista sekä valmiuksia sopeutua tämän hetkisiin ja tuleviin yhteiskunnan muutoksiin, haasteisiin ja erityistilanteisiin, kuten koronaviruspandemia. Tätä kautta projekti pyrkii osaltaan edistämään ja ylläpitämään alan työllisyyttä sekä luomaan alalle kestävämpää pohjaa.

Projekti keskittyy erityisesti palveluiden uudistamiseen ja innovointiin sekä pohtimaan kuinka tuotteita voitaisiin muuttaa palveluiksi asiakaslähtöisellä tavalla, ja miten tuoda nämä asiakkaan saataville kestävällä tavalla ja yhteiskunnan sekä alan muutoksia ennakoiden. Tässä voidaan hyödyntää muun muassa digitalisaatiota. 

Lisätietoa projektista

Projektin tulokset

ServiceDigiCulture työkalupakki ja valmennus palveluiden kehittämiseen ja innovointiin.

Lyhyt esitys palvelumuotoilusta kertoo pähkinänkuoressa mitä palvelumuotoilu on.

Raportti palveluosaamisesta (The Service Competency Framework Report) luo katsauksen palveluiden kehittämiseen ja innovointiin kulttuurialoilla ja luovilla aloilla.

ServiceDigiCulture-opas kulttuurialoilla ja luovilla aloilla työskenteleville tukee työkalupakin ja valmennuksen käyttöä sekä palveluiden uudelleen pohtimista ja innovointia.

ServiceDigiCulture-opas valmentajille tukee luovilla aloilla ja kulttuurialoilla työskentelevin valmentamista.

Opas muutosten ennakointiin (The Sustainable Strategic Foresight Guide) auttaa luovilla aloilla ja kulttuurialoilla työskenteleviä ennakoimaan, ymmärtämään ja reagoimaan yhteiskunnan ja oman alansa muutoksiin strategisesti ja kestävältä pohjalta.

Projektikonsortio

Vaasan ammattikorkeakoulu, Länsi-Suomen muotoilukeskus MUOVA (Suomi; koordinaattori)

Foundation for the Development of International and Educational Activity – FRAME (Puola).

Fundacja Rozwoju Aktywnosci Miedzynarodowej i Edukacyjnej
EUROPEAN CENTER FOR QUALITY OOD (Bulgaria)

INOVA CONSULTANCY LTD (Yhdistynyt Kuningaskunta)

CLUB 9000 (Bulgaria)

Österbottens Hantverk rf (Suomi)

Projektin verkkosivuille täältä

ServiceDigiCulture Facebookissa

Projekti pähkinänkuoressa

Projektin nimi: Digital and Sustainable Service Innovation for the Cultural and Creative Sectors

Lyhenne: ServiceDigiCulture

Projektikestoaika: 1.6.2021 – 31.5.2023

Rahoitusohjelma: EU Erasmus+ Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Strategic Partnership for Adult Education, Development of Innovation

Projektinumero: 2020-1-FI01-KA227-ADU-092663

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuottamiseen ei tarkoita sitä, että sisältö, joka kuvastaa pelkästään tekijöiden näkemyksiä, saa kannatusta, eikä komissiota voida saattaa vastuuseen niiden sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.

Ota yhteyttä!

Tanja Oraviita

Projektipäällikkö
tanja.oraviita@muova.fi

+358 40 163 2940