Sote-Peda 24/7

Tavoitteet

Sote-Peda 24/7 -hankkeen tavoitteena on vahvistaa monialaista osaamista eri alojen opiskelijoiden, opettajien ja ammattilaisten kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisuuden kehittämisessä. Hankkeessa tuotetaan korkeakoulujen opettajille ja opiskelijoille sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palvelujen käyttöön ja kehittämiseen:

  • osaamisen määrittelyjä
  • pedagogisia ratkaisuja
  • osaamismerkkijärjestelmä
  • 24/7 oppimisympäristöjä
  • opintokokonaisuuksia
  • digitaalisia oppimispolkuja

Lisäksi hankkeessa mahdollistetaan ammatissa jo toimivalle sote-henkilöstölle ja -organisaatioille:

  • ammatillinen kehittyminen
  • täydennyskoulutus
  • kehittämisyhteisöjen muodostuminen

Lisätietoja projektista

Yhteistyökumppanit

Hanke toteutetaan 22 ammattikorkeakoulun ja 2 yliopiston muodostaman konsortion yhteistyönä. Koordinaattorina toimii Laurea AMK.

Lisäksi hankkeella on laaja yhteistyöverkosto: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), ODA-hanke, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca, Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus), Suomen Tele ja ehealth Seura.

Rahoittaja

Sote-Peda 24/7 -hankkeen rahoittajana toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö, ja se vastaa hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvan korkeakoulujen kehittämisohjelman mukaisiin tavoitteisiin.

Hankkeen kesto: 23.04.2018–31.12.2020

Ota yhteyttä!

Marianne Laurila

Projektipäällikkö
marianne.laurila@muova.fi

+358 50 408 3819