VET2Sustain

Kestävän, osallistavan ja digitaalisen ammatillisen koulutuksen edistäminen

Ammatillinen koulutus (VET, Vocational education and training) on keskeinen osa yksilöiden valmistautumista työelämään. Työmarkkinoiden tarpeiden kehittyessä ja muuttuessa myös ammatillisen koulutuksen on sopeuduttava tilanteeseen, varmistaakseen että se pysyy relevanttina ja tehokkaana opiskelijoiden valmistamisessa tulevaisuuden työelämään.

Projektin päätavoitteena on lisätä ammatillisen koulutuksen houkuttelevuutta Euroopassa. Tämän saavuttamiseksi luodaan strateginen lähestymistapa, jolla ylläpidetään koulutuksen korkeaa laatua. Lisäksi varmistetaan, että digitalisaatio, osallisuus, vihreä siirtymä ja kansainvälistyminen otetaan huomioon ammatillisen koulutuksen ydinelementteinä.

Projektin tarkoituksena on parantaa ammatillisen koulutuksen käytäntöjen laatua työmarkkinoiden tarpeiden mukaisesti. Samalla vahvistamme yhteistyötä ammatillisen koulutuksen tarjoajien, yritysten, järjestöjen, kansallisten viranomaisten ja muiden sidosryhmien välillä kehittämällä yhteisiä ammatillisia pätevyyksiä.

VET2Sustainin tavoitteena on:

 • Lisätä ammatillisen koulutuksen houkuttelevuutta Euroopassa.
 • Kehittää yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten, ja työelämän välillä Euroopan maissa.
 • Löytää tapoja edistää työllisyyttä sekä ammatillisia taitoja ja pätevyyksiä eri Euroopan maissa.
 • Luoda vahva tulevaisuuteen suuntautunut eurooppalainen verkosto, joka luo vision, strategian ja toimintasuunnitelman vahvemmalle tulevaisuuden yhteistyölle.
 • Järjestää tapahtumia, kuten työpajoja ja kokouksia, jotka tavoittavat opiskelijoita, työelämän edustajia, VET-opettajia ja muita sidosryhmiä.
 • Luoda verkkoalusta ammatillisen koulutuksen harjoittajille.

Kokonaisuudessaan ammatillisen koulutuksen on pysyttävä ketteränä, sopeutuvana ja mukautuvana, jotta voidaan varmistaa, että se vastaa muuttuvien työmarkkinoiden tarpeisiin. Keskittymällä digitaalisiin taitoihin, pehmeisiin taitoihin, elinikäiseen oppimiseen, yhteistyöhön työnantajien kanssa sekä monimuotoisuuteen ja osallisuuteen ammatillinen koulutus voi valmistaa opiskelijat tulevaisuuden työtehtäviin.

Kohderyhmät

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat, ammatillisen koulutuksen opettajat ja muu henkilökunta, työelämäkumppanit, potentiaaliset ammatillisen koulutuksen opiskelijat.

Lisätietoa projektista

Yhteistyökumppanit

 • Koordinaattori: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Suomi: Koulutuskeskus Brahe, Kainuun ammattiopisto, Ammattiopisto Luovi, Samiedu, Vamia, Vaasan ammattikorkeakoulu / Muova, ThingLink Oy
 • Alankomaat: Alfa-college, Aventus, MBO Raad
 • Italia: ENAC, Learningdigital
 • Saksa: Region Hannover (BBS Syke, BBZ Dr Jürgen Ulderup), HWK Hannover

Projekti pähkinänkuoressa

Projektin nimi: VET2Sustain – Kestävän, osallistavan ja digitaalisen ammatillisen koulutuksen edistäminen

Projektin lyhenne: VET2Sustain

Projektin kesto: 1.1.2024–31.12.2026

Rahoittaja: Euroopan komissio; European Education and Culture Executive Agency (EACEA)

Projektin verkkosivut: vet2sustain.eu

Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuottamiseen ei tarkoita sitä, että sisältö, joka kuvastaa pelkästään tekijöiden näkemyksiä, saa kannatusta, eikä komissiota voida saattaa vastuuseen niiden sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.

VET2Sustain sosiaalisessa mediassa

Ota yhteyttä!

Anne-Mari Tornberg

Asiantuntija, oppimisen muotoilu
anne-mari.tornberg@muova.fi

+358 50 4709340