NOVA

Nosta osaamistasi ja vahvista itseäsi

Vaasan ammattikorkeakoulun Muotoilukeskus MUOVAn ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymän Sedun NOVA-projekti tarjoaa kohdennettuja koulutussisältöjä ylitarjonta-aloille. Koulutusten tavoitteena on tukea urapolkuja parantamalla työmarkkinakilpailukykyä. Ylitarjonta-aloilla työskentelevien henkilöiden lisäksi kohderyhmänä on myös työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilla tekstiili-, vaatetus- ja muotialalla sekä kulttuurialalla (media – /graafinen ala) toimivien tai sinne aikovien työntekijöiden osaamista, lisätä työmarkkinakilpailukykyä nykyisissä tehtävissä ylitarjonta-aloilla,  mahdollistaa jatkokouluttaminen aloilla avautuviin uusiin tehtäviin sekä tukea urapolkuja alojen sisällä.

Hankkeen kesto: 5.12.2022 – 28.2.2025

Päätoteuttaja: Vaasan Ammattikorkeakoulu 

Hankepartneri: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden pavelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ ja elinkeinoministeriö.

Kokonaisbudjetti 159.200 €

TP 1. Opettajat ja projektityöntekijät tekevät oppilas/osallistuja rekrytointia kampuksen ulkopuolella. Otetaan yhteyttä työpaikkoihin ja paikkoihin, jossa kohderyhmäläiset tapaavat yhteistyössä yrityskumppanien ja uusien kontaktien kanssa, tunnistetaan yhdessä taitojen puutteita, tarpeita ja tiedotetaan koulutuksesta, tapahtumista.

TP 2. VAMK kehittää koulutusta tunnistamaan nykyiset kovien ja pehmeiden taitojen taitavuuden, toimia olla kilpailukykyisempi, kestävämpi ja innovatiivisempi keskittymällä (brändi)identiteettiin, asiakaslähtöisyyteen ja kumppanuuksien kannustamiseen, sekä digitaitoihin. Työkaluja yhdistetään Sedu-koulutukseen, VAMKin itsenäiseen käyttöön ja vapaasti verkossa hyödynnettäväksi.

TP3. Sedu suunnittelee/toteuttaa tarvekohtaista koulutusta yhteistyössä työelämäkumppaneiden kanssa. Koulutus vaihtelee muutamasta tunnista muutamaan kuukauteen, ja se toteutetaan verkossa ja kasvokkain (työpaikoilla, osittain Sedu-kampuksella) sisältäen ohjausta ja tukea. Sedu käyttää olemassa olevia eKampusta ja Moodlea.

TP4. Kehitetään koulutustapoja/opastusta työpaikan kouluttajien ja oppilaitosten välillä. Siirretään osa koulutuksesta työpaikalle. Käytetään digitalisaatiota koulutuksessa (multimodaalinen, hybridi), verkkokursseissa ja selkeissä kielivaihtoehdoissa.

Tapahtumat:

Motivaationa muutos 22.11.2023

17:00-19:00 @ Muotoilukeskus MUOVA | Vaasa

Etsitkö vielä omaa polkuasi työelämässä? Lähde kanssamme tutkimusmatkalle omiin vahvuuksiisi ja innostu kehittämään työelämässä tarvittavia pehmeitä ja kovia taitojasi. Marraskuun Motivaationa muutos -koulutustapahtumissa pääset ottamaan ensimmäisen askeleesi kohti uusien työmahdollisuuksien maailmaa ja pohtimaan omia tavoitteitasi ja työelämän mahdollisuuksia.

Esittelemme tapahtumissa kurssin teemoja ja sisältöjä, jotka tarjoavat työkaluja työnhakuun ja työllistymiseen luovilla aloilla. Tapahtumissa on myös mahdollisuus osallistua valokuvaukseen, jota pystyt hyödyntämään myöhemmin myös kurssitehtävien parissa. Tule mukaan innostavaan, yhteisölliseen ja lämminhenkisen oppimisympäristöön Vaasassa tai Seinäjoella.

Ilmoittaudu mukaan

Ilmoittautumalla hyväksyt tietosuojan. Lue tietosuoja suomeksi tai englanniksi.

Nova JOTPA, tietosuoja FI

Nova JOTPA, privacy policy EN

Kumppanit:

Ota yhteyttä!

Elise Raittila

Projektipäällikkö
elise.raittila@muova.fi