AI2Business

Tekoälystä kestävää liiketoimintaa

AI2Business-projektissa kehitetään avoin verkkopohjainen koulutusohjelma, joka tukee tekoälyratkaisujen kehittämistä, arviointia ja johtamista yrityksissä. 

Kohderyhmä 

Projektin varsinaisena kohderyhmänä on Pohjanmaan alueen työikäinen väestö. Erityisesti huomioidaan yritysten työntekijät ja johtajat, jotka tarvitsevat osaamisen päivittämistä digitalisaation aiheuttamassa muutoksessa. 

AI2Business koulutusohjelma suunnataan yrityksille ja organisaatioille, erityisesti Pohjanmaan alueen pk-yrityksille, tukemaan niitä digitalisaatiossa sekä tekoälyn integroimisessa liiketoimintaan. 

Tulokset

Tekoälyyn liittyvä osaamisverkosto, joka tukee työelämälähtöistä oppimista 

Avoin verkkopohjainen AI2Business koulutusohjelma 

Tekoälykokeiluja kuvaava oppimismateriaali 

Uusi osaaminen tekoälyratkaisujen liiketoimintasovellusten kehittämiseen 

Hankeinfo

AI2Business on Euroopan Unionin osarahoittama ryhmähanke, jota toteuttavat Vaasan ammattikorkeakoulun Muotoilukeskus MUOVA ja Vaasan yliopiston Johtamisen yksikkö sekä Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö. 

Projektin kesto: 08/2023-12/2025 | Ryhmähankkeen kokonaisbudjetti: 428.588 € | Euroopan Unionin rahoitus: 342.870 € 

Projektin toteuttajat

Vaasan ammattikorkeakoulu | Muotoilukeskus Muova

Sanna Peltonen | Projektipäällikkö
sanna.peltonen@muova.fi
+358 50 408 3638

 

Vaasan yliopisto | Johtamisen yksikkö

Marko Kohtamäki | Professori
marko.kohtamaki@univaasa.fi
+358 44 971 0432

Vaasan yliopisto | Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö

Jani Boutellier | Apulais Professori
jani.boutellier@uwasa.fi
+358 29 449 8465 

Hankkeen julkaisut

Ota yhteyttä!

Sanna Peltonen

Projektipäällikkö
sanna.peltonen@muova.fi

+358 50 408 3638