Julkaisut

Tyyppi
Teema
Julkaisusarjat

Muovaaja

Muovaaja on muotoilun digi-lehti, joka kertoo kiinnostavasti ja monipuolisesti muotoilusta yrityksissä ja yhteiskunnassa.

ISSN: 2489-4508  Toimituskunta: Miia Lammi ja Annika Hissa

MUOVA Design Research

MUOVA Design Research on muotoilua poikkitieteellisesti käsittelevä julkaisusarja. Tutkimusartikkelit perustuvat MUOVAssa tehtyihin tutkimuksiin. 

ISSN: 2342-7337  Toimituskunta: Miia Lammi ja Annika Hissa

MUOVA Education

MUOVA Education julkaisee Muovan tuottamaa monialaista ja muotoiluun liittyvää oppimismateriaalia ja opetussisältöjä. 

ISSN: 2670-3149  Toimituskunta: Miia Lammi ja Annika Hissa

MUOVA Insight

Muova Insight tarjoaa havainnollisia videoita, joissa esitellään ytimekkäästi ja kiinnostavasti yrityksien ja julkisten organisaatioiden uudistumista ja innovaatiotoimintaa. 

Toimituskunta: Jari Ratilainen, Miia Lammi ja Annika Hissa

2024

Muovaaja 1/24 Valmius Muovaaja 1/24 Valmius

1|2024 Valmius. Geopoliittisia kierroksia, jatkuvaa muutosta ja vihreästä siirtymästä puhtaaseen haastavat alkuvuotta 2024. Pandemian jälkeiset etätyöläiset ja tekoälyvallankumous haastavat meidät varautumaan tulevaisuuteen. Muovaaja-lehdessä IntoAction-hanke tarjoaa yrittäjämäisiä taitoja ja hallittuja kokeiluja, joilla voimme reagoida muutoksiin. AI2Business- ja Charlie-hanke valottavat tekoälyn hyötyjä ja haasteita, kun taas Enertelligence keskittyy energiatehokkuuteen ihmislähtöisesti. Callboatsin aurinkoenergiaveneet ja DesignPSS-hanke kehittävät kestäviä järjestelmäratkaisuja. Kesän 2024 Muovaaja 1/24 tarjoaa vastauksia ja inspiraatiota turbulensseihin. Lue uusin numero nyt ja valmistaudu !
file icon
2023

Muovaaja 2/23 Inhimillisyys Muovaaja 2/23 Inhimillisyys

2|2023 Muovaaja-lehti keskittyy inhimillisyyden teemaan, tuoden esiin tarpeen rehelliselle inhimillisyyden kohtaamiselle pandemian, sodan ja ilmastomuutoksen varjostaessa maailmaa. Lehti painottaa ihmisen roolia muotoilun keskiössä, korostaen inhimillisten näkökulmien merkitystä suunnittelussa ja palvelumuotoilussa eri aloilla. Artikkeleissa kuvataan, miten muotoilua on sovellettu teollisuudessa, ikäihmisten palveluissa ja pienyritysten kehittämisessä, sekä yrittäjyyden edistämisessä ihmislähtöisesti.
file icon
2023

Nova JOTPA - @kudelmiani asiantuntijapuheenvuoro Nova JOTPA - @kudelmiani asiantuntijapuheenvuoro

Suvi Alavenna on neulesuunnittelija, joka opiskelee käsityötiedettä Helsingin yliopistossa. Nova JOTPA -hankkeen digitaalisessa asiantuntijapuheenvuorossa Alavenna jakaa ajatuksiaan siitä, miten intohimostaan voi luoda myös ammatin. Video on tuotettu osana Nova JOTPA -hanketta, joka on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden rahoituskeskuksen rahoittama.
file icon
2023

Kestävä muotoilu Kestävä muotoilu

Muotoilukeskus Muovan podcastsarja käsittelee muotoilun ajankohtaisia ja mielenkiintoisia aiheita, ilmiöitä ja muutoksia sekä erilaisia palvelumuotoilun, teollisen- sekä liiketoimintamuotoilun näkökulmia. Jaksossa käsitellään kestävää muotoilua sekä muotoilijan roolia kestävän kehityksen ja liiketoiminnan toteuttamisessa.
file icon
2023

Muotoilua ja mekaaniikkaa Muotoilua ja mekaaniikkaa

Videopodcast-jaksossa tutustutaan Muotoilua ja mekaniikkaa-teemalla materiaalia lisäävän valmistuksen sekä 3D-tulostuksen aiheisiin.
file icon
2023

Muotoilun muutos Muotoilun muutos

Muovan ensimmäisessä videopodcast-jaksossa keskustellaan muotoilun muutoksesta.
file icon
2023

ECO-BOAT - Satama 2.0 - Tuotepalvelujärjestelmän demonstraatio ECO-BOAT - Satama 2.0 - Tuotepalvelujärjestelmän demonstraatio

Satama 2.0 on demonstraatio tulevaisuuden kiertotalouteen pohjautuvasta palveluliiketoiminta-ympäristöstä. Ympäristön palvelut edistävät veneilyn vihreää siirtymää sekä kasvattavat kestävää toimintavolyymia. Käyttäjän ympärille luodut palvelut ilmentävät tulevaisuuden kuluttajatarpeita ja liiketoimintamahdollisuuksia.
file icon
2023

ECO BOAT - Muotti - 3D tulostettava demonstraatio ECO BOAT - Muotti - 3D tulostettava demonstraatio

Muotin 3D-tulostetulla demonstraatiolla vastataan veneteollisuudesta nousseeseen kysymykseen: Miten tuotantoprosessit voivat hyödyntää lisäävää valmistusta ja biokomposiittia?
file icon
2023

ECO BOAT - Istuin - 3D tulostettava demonstraatio ECO BOAT - Istuin - 3D tulostettava demonstraatio

Istuimen 3D-tulostetulla demonstraation avulla hahmotetaan suurtulostusta menetelmänä tuotteiden suoratuotannossa.
file icon
2023

R2M Kohderyhmän tavoittaminen R2M Kohderyhmän tavoittaminen

Tavoitteena kasvattaa nykyisten tuotteiden ja palveluiden myyntiä nykyisille kohderyhmille Keskiössä: Markkinoinnin osumatarkkuus ja tehokkuus Keskiössä: Uuden ratkaisun luominen ja testaaminen markkinoilla
file icon
2023

R2M Uuden ratkaisun määrittäminen R2M Uuden ratkaisun määrittäminen

Uuden ratkaisun määrittäminen Tavoitteena suunnata uusia tuotteita ja palveluita uusille markkinoille Keskiössä: Uuden ratkaisun luominen ja testaaminen markkinoilla
file icon
2023

R2M Brändin ydinsanoman päivittäminen R2M Brändin ydinsanoman päivittäminen

Tavoitteena kehittää uusia tuotteita ja palveluita nykyisille markkinoille Keskiössä: Yrityksen tarjooman ja brändin päivittäminen
file icon
2023

R2M Asiakasymmärryksen vahvistaminen R2M Asiakasymmärryksen vahvistaminen

Tavoitteena suunnata nykyisillä tuotteilla ja palveluilla uuteen kohderyhmään Keskiössä: Kohderyhmän tarpeiden, toiveiden ja käyttäytymisen ymmärtäminen
file icon
2023

Understanding and developing digital employee experiences Understanding and developing digital employee experiences

file icon
2023

Understanding and developing digital employee experiences Understanding and developing digital employee experiences

This is a final report of DEX Skills project contains different aspects of digital employee experiences. It covers organisational and personal viewpoints as well as digital skills needed in everyday work life. Also, it tackles digital technologies relevant now and in the near future. Through this report, we aim to support the development of softer digital skills relevant for all knowledge workers.
file icon
2023

KIITO-työkalu - Vinkkejä mikro- ja pk-yritysten innovaatiopolulle KIITO-työkalu - Vinkkejä mikro- ja pk-yritysten innovaatiopolulle

Ketterää markkinalähtöistä kehittämistä Tämä opas sisältää React2Market-hankkeessa kehitetyn KIITO-työkalun, joka tukee yritysten arkipäivän innovaatiotoimintaa ja antaa eväitä toimia nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. KIITO-työkalu tarjoaa käytännönläheisiä ja helposti sovellettavia vinkkejä ketterään ja markkinalähtöiseen kehittämiseen. KIITO-työkalu ohjaa yrityksiä toimintaympäristön muutosten tunnistamisessa, markkinaymmärryksen luomisessa, tiedon soveltamisessa innovaatiotoiminnassa, ratkaisujen testaamisessa ja viestinnässä markkinoilla. Työkalun avulla yritykset voivat rakentaa oman oppimispolkunsa, joka koostuu nopeista, osana yrityksen päivittäistä toimintaa toteutettavista oppimispyrähdyksistä.
file icon
2023

Vihertyvä veneily. Raportti veneilijäkyselyn ja veneilyn trendianalyysin tuloksista. Vihertyvä veneily. Raportti veneilijäkyselyn ja veneilyn trendianalyysin tuloksista.

Tämä raportti esittelee ECOBOAT-hankkeessa vuonna 2022 toteutettujen veneilijäkyselyn ja veneilyn trendianalyysin tulokset. Raportin tavoitteena on jakaa tietoa venealan toimijoille veneilijöiden muuttuvista toiveista, tarpeista ja veneilytavoista. Erityisesti raportti pyrkii antamaan vastauksia kysymykseen, miten ympäristömyötäinen käyttäytyminen näkyy veneilyssä nyt ja tulevaisuudessa.
file icon
2023

Webinaari: Verkkokaupat ja maksupalvelut Webinaari: Verkkokaupat ja maksupalvelut

Digimagia-hankkeen webinaarissa keskustellaan verkkokauppojen rakentamisesta ja ylläpidosta sekä maksupalveluiden mahdollisuuksista. Esille nostetaan verkkokauppapalvelu Vilkas ja maksupalvelu MobilePay. Puhujat: Joel Lappalainen, MobilePay ja Markus Lehtinen, Vilkas Oy. Videosarja on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digimagia-hanketta.
file icon
2023

Muovaaja 1/23 Muovaaja 1/23

Uusia aluevaltauksia, yhdessä luotua turvaa ja osaamista vientiin – uusin Muovaaja esittelee rohkeita tekoja, joita tämä aika vaatii. Luovempi, suurempi, vihreämpi tehokkaampi sopii Pohjanmaalle. Vaatimukset ovat kovat, mutta yritykset ovat valmiita. Esittelyssä muun muassa Paaluperustajien aurinkopaneelit, UPM:n 3D-tulostettava biomateriaali, AJ-Biken innovaatio ja Automatonin automaattijyrä.
file icon
2023

Oppimismuotoilun menetelmäkortit - Marianne Laurila Oppimismuotoilun menetelmäkortit - Marianne Laurila

Tämä teos on tarkoitettu oppimismuotoilun tueksi erityisesti ammattikorkeakouluopettajille verkkokoulutusten suunnitteluun ja kehittämiseen. Verkkokoulutuksista on tullut tänä päivänä olennainen osa opettajan työtä. Verkkokoulutus mahdollistaa opiskelijoille yksilölliset oppimispolut sekä joustavan oppimisen ajasta ja paikasta riippumatta. Sen avulla voidaan tavoittaa laaja joukko osallistujia. Laadukkailla verkkokoulutuksilla on paljon annettavaa oppimiselle, mutta niiden rakentaminen on suhteellisen aikaa vievä prosessi ja edellyttää järjestelmällistä oppimisprosessin muotoilua
file icon
2023

Webinaari: Yhteiskehittämisen teknologiat ja työkalut Webinaari: Yhteiskehittämisen teknologiat ja työkalut

Digimagia-hankkeen webinaarissa keskustellaan yhteiskehittämisen teknologioista ja työkaluista. Esille nostetaan Howspace, Slack ja Miro Board. Puhujat: Vaasan ammattikorkeakoulun osa-aikainen luennoitsija, Kenneth Norrgård, pelialan sarjayrittäjä, toimitusjohtaja ja osakkeenomistaja Miikka Lyytikäinen ja Vaasan ammattikorkeakoulun Muotoilukeskus Muovan kehittämispäällikkö, Miia Lammi. Videosarja on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digimagia-hanketta.
file icon
2023

Webinaari: Pelillistäminen ja vuorovaikutus digitaalisilla alustoilla Webinaari: Pelillistäminen ja vuorovaikutus digitaalisilla alustoilla

Digimagia-hankkeen webinaarissa esitellään pelillistämisen eri keinoja, joita yrittäjä voi hyödyntää omassa toiminnassaan. Puhuja: pelialan ammattilainen, pelitaiteen läänintaiteilija 2019-2023, tuottaja, ohjelmoija, yrittäjä, kirjailija, tutkija ja kuraattori, Jaakko Kemppainen. Videosarja on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digimagia-hanketta.
file icon
2023

Webinaari: Digitaaliset alustat: Discord & ThingLink Webinaari: Digitaaliset alustat: Discord & ThingLink

Digimagia-hankkeen webinaarissa avataan digitaalisia alustoja ja niiden mahdollisuuksia luoville yrittäjille. Tarkastelussa Discord ja ThingLink. Puhujat: Kayak Gamesin ja Rus0 Gamesin perustaja ja Black Smoke Studion tuotepäällikkö, Sako Salovaara ja Platonic Partneshipin perustaja ja toimitusjohtaja, Jussi Loukiainen. Videosarja on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digimagia-hanketta.
file icon
2023

Webinaari: Elämyksellinen sisällöntuotanto digitaalisilla alustoilla Webinaari: Elämyksellinen sisällöntuotanto digitaalisilla alustoilla

Digimagia-hankkeen webinaarissa avataan elämyksellistä sisällöntuotantoa digitaalisilla alustoilla. Puhuja: tieteellinen viestijä ja esiintyvä taiteilija, Wanda O Rly. Videosarja on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digimagia-hanketta.
file icon
2023

Digimagia-hankkeen ITK-esitys 2023 Digimagia-hankkeen ITK-esitys 2023

Digimagia-hankkeen työntekijät Petri Katajarinne, Markus Suomi ja Miia Lammi jakavat kokemuksiaan vuosittaisessa ITK-konferenssissa. Konferenssi järjestettiin 19.-21.4. Hämeenlinnassa. Videosarja on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digimagia-hanketta.
file icon
2023

Palvelumuotoilumenetelmä: Kehollinen ajattelu Palvelumuotoilumenetelmä: Kehollinen ajattelu

Digimagia-hankkeen esityksessä kuvaillaan, miten kehollisen ajattelun avulla voidaan testata palvelukonseptia, strategisia suuntaviivoja ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Puhuja: Kehittämispäällikkö Miia Lammi, Vaasan ammattikorkeakoulun muotoilukeskus Muovasta. Videosarja on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digimagia-hanketta.
file icon
2023

Palvelumuotoilumenetelmä: Palvelukonsepti Palvelumuotoilumenetelmä: Palvelukonsepti

Digimagia-hankkeen esityksessä käsitellään palvelukonseptin osa-alueita ja pohditaan, miten niitä voidaan hyödyntää yrityksen kehittämisessä. Hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Puhuja: Kehittämispäällikkö Miia Lammi, Vaasan ammattikorkeakoulun muotoilukeskus Muovasta. Videosarja on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digimagia-hanketta.
file icon
2023

Palvelumuotoilumenetelmä: Strateginen tavoitteenasettelu Palvelumuotoilumenetelmä: Strateginen tavoitteenasettelu

Digimagia-hankkeen esityksessä avataan, mistä strateginen tavoite koostuu, ja pohditaan, miten sen avulla voidaan kytkeä käyttäjän maailma, digitaaliset mahdollisuudet ja yrittäjän omat päämäärät yhdeksi kokonaisuudeksi. Hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Puhuja: Projektipäällikkö Anu Norrgrann, Vaasan ammattikorkeakoulun muotoilukeskus Muovasta. Videosarja on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digimagia-hanketta.
file icon
2023

Palvelumuotoilumenetelmä: Käsitteet ja mallit Palvelumuotoilumenetelmä: Käsitteet ja mallit

Digimagia-hankkeen esityksessä tuodaan esille erilaisia käsitteitä ja malleja, joita voidaan hyödyntää palveluiden kehittämisessä. Hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Puhuja: Projektipäällikkö Anu Norrgrann, Vaasan ammattikorkeakoulun muotoilukeskus Muovasta. Videosarja on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digimagia-hanketta.
file icon
2023

Digitaalinen tulevaisuus: Digitaalinen palvelumuotoilu luovilla aloilla Digitaalinen tulevaisuus: Digitaalinen palvelumuotoilu luovilla aloilla

Digimagia-hankkeen esitys avaa luovien alojen tulevaisuuden näkymiä digitaalisessa ympäristössä. Hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Puhuja: Kehittämispäällikkö Miia Lammi, Vaasan ammattikorkeakoulun muotoilukeskus Muovasta. Videosarja on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digimagia-hanketta.
file icon
2023

Palvelumuotoilumenetelmä: Kokeilut Palvelumuotoilumenetelmä: Kokeilut

Digimagia-hankkeen esityksessä kuvaillaan, miten palvelumuotoilun ratkaisuja voidaan tuottaa kokeilujen avulla. Hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Puhuja: Projektipäällikkö Anu Norrgrann, Vaasan ammattikorkeakoulun muotoilukeskus Muovasta. Videosarja on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digimagia-hanketta.
file icon
2023

Palvelumuotoilumenetelmä: Yhteiskehittäminen Palvelumuotoilumenetelmä: Yhteiskehittäminen

Digimagia-hankkeen esityksessä kuvaillaan yhteiskehittämisen roolia palvelumuotoiluprosessein eri vaiheissa. Hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Puhuja: Projektipäällikkö Anu Norrgrann, Vaasan ammattikorkeakoulun muotoilukeskus Muovasta. Videosarja on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digimagia-hanketta.
file icon
2023

Palvelumuotoilumenetelmä: Muotoilun ajurit Palvelumuotoilumenetelmä: Muotoilun ajurit

Digimagia-hankkeen esityksessä ohjeistetaan, miten muotoilun ajureita voidaan hyödyntää yrityksen kehittämisen täsmentämisessä. Hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Puhuja: Kehittämispäällikkö Miia Lammi, Vaasan ammattikorkeakoulun muotoilukeskus Muovasta. Videosarja on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digimagia-hanketta.
file icon
2023

Palvelumuotoilumenetelmä: Kehystäminen yhteiskehittämisessä Palvelumuotoilumenetelmä: Kehystäminen yhteiskehittämisessä

Digimagia-hankkeen esityksessä avataan, miten kehyksiä voidaan hyödyntää yrityksen luovan alan ydinosaamisen tunnistamisessa. Hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Puhuja: Kehittämispäällikkö Miia Lammi, Vaasan ammattikorkeakoulun muotoilukeskus Muovasta. Videosarja on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digimagia-hanketta.
file icon
2023

Digitaaliset innovaatiot eri alojen rajapinnoilla Digitaaliset innovaatiot eri alojen rajapinnoilla

Digimagia-hankkeen esityksessä kuvaillaan, miten palvelumuotoilu lähestyy innovatiivisia ratkaisuja. Hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Puhuja: Kehittämispäällikkö Miia Lammi, Vaasan ammattikorkeakoulun muotoilukeskus Muovasta. Videosarja on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digimagia-hanketta.
file icon
2023

Palvelumuotoilumenetelmä: Paperiprototyyppi Palvelumuotoilumenetelmä: Paperiprototyyppi

Digimagia-hankkeen esityksessä kuvaillaan, miten paperiprototyyppejä voidaan hyödyntää palvelumuotoilussa. Paperiprototyypin avulla voidaan luoda konkreettinen kuva palveluideasta. Hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Puhuja: Kehittämispäällikkö Miia Lammi, Vaasan ammattikorkeakoulun muotoilukeskus Muovasta. Videosarja on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digimagia-hanketta.
file icon
2023

Palvelumuotoilumenetelmä: Analogiat Palvelumuotoilumenetelmä: Analogiat

Digimagia-hankkeen esityksessä tuodaan esille, miten analogiat haastavat ajatusmalleja ja auttavat avaamaan erilaisia näkökulmia palveluiden kehityksessä. Hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Puhuja: Kehittämispäällikkö Miia Lammi, Vaasan ammattikorkeakoulun muotoilukeskus Muovasta. Videosarja on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digimagia-hanketta.
file icon
2023

Palvelumuotoilumenetelmä: Tavoitemielikuva Palvelumuotoilumenetelmä: Tavoitemielikuva

Digimagia-hankkeen esityksessä kuvaillaan tavoitekokemusten ja mielikuvien roolia kuluttajan näkökulmasta. Hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Puhuja: Projektipäällikkö Anu Norrgrann, Vaasan ammattikorkeakoulun muotoilukeskus Muovasta. Videosarja on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digimagia-hanketta.
file icon
2023

Palvelumuotoilumenetelmä: Kilpailija-analyysi Palvelumuotoilumenetelmä: Kilpailija-analyysi

Digimagia-hankkeen esityksessä avataan kilpailija-analyysin hyötyjä etenkin digitaalisen palvelun kehityksessä. Hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Puhuja: Projektipäällikkö Anu Norrgrann, Vaasan ammattikorkeakoulun muotoilukeskus Muovasta. Videosarja on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digimagia-hanketta.
file icon
2023

Digitaaliset teknologiat palvelualustoina Digitaaliset teknologiat palvelualustoina

Digimagia-hankkeen esityksessä tuodaan esille, miten digitaalisia teknologioita voidaan hyödyntää palvelualustoina. Hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Puhuja: Kehittämispäällikkö Miia Lammi, Vaasan ammattikorkeakoulun muotoilukeskus Muovasta. Videosarja on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digimagia-hanketta.
file icon
2023

Digitaaliset palvelukokemukset Digitaaliset palvelukokemukset

Digimagia-hankkeen esitys esittelee digitaalisen palvelukokemuksen piirteitä ja avaa, mitä käyttäjä haluaa kokea digitaalisesti. Hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Puhuja: Kehittämispäällikkö Miia Lammi, Vaasan ammattikorkeakoulun muotoilukeskus Muovasta. Videosarja on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digimagia-hanketta.
file icon
2023

Palvelumuotoilumenetelmä: Prototypiointi Palvelumuotoilumenetelmä: Prototypiointi

Digimagia-hankkeen esityksessä nostetaan esille prototypiointia palvelumuotoilun menetelmänä. Prototypioinnin avulla voidaan testata esimerkiksi uuden palvelun toteutettavuutta. Hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Puhuja: Projektipäällikkö Anu Norrgrann, Vaasan ammattikorkeakoulun muotoilukeskus Muovasta. Videosarja on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digimagia-hanketta.
file icon
2023

Palvelumuotoilumenetelmä: Palvelupolku Palvelumuotoilumenetelmä: Palvelupolku

Digimagia-hankkeen esityksessä avataan, miten palvelupolun avulla voidaan kuvata palvelun käyttöä ja tapahtumia käyttäjän silmin. Hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Puhuja: Kehittämispäällikkö Miia Lammi, Vaasan ammattikorkeakoulun muotoilukeskus Muovasta. Videosarja on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digimagia-hanketta.
file icon
2023

Palvelumuotoilumenetelmä: Käyttäjäpersoona Palvelumuotoilumenetelmä: Käyttäjäpersoona

Digimagia-hankkeen esityksessä kuvaillaan, miten käyttäjäpersoonia voidaan hyödyntää palvelumuotoilumenetelmänä. Hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Puhuja: Kehittämispäällikkö Miia Lammi, Vaasan ammattikorkeakoulun muotoilukeskus Muovasta. Videosarja on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digimagia-hanketta.
file icon
2023

Palvelumuotoilumenetelmä: Havainnointi Palvelumuotoilumenetelmä: Havainnointi

Digimagia-hankkeen esityksessä avataan, miten havainnointia voidaan hyödyntää palvelukehityksen työkaluna. Hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Puhuja: Projektipäällikkö Anu Norrgrann, Vaasan ammattikorkeakoulun muotoilukeskus Muovasta. Videosarja on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digimagia-hanketta.
file icon
2023

Sosiaalisen median tavoitteellinen hyodyntäminen Sosiaalisen median tavoitteellinen hyodyntäminen

Digimagia-hankkeen esityksessä ohjeistetaan, miten sosiaalista mediaa on mahdollista hyödyntää luovassa toiminnassa ja käsitellään yleisön osallistamisen merkitystä. Hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Puhuja: Kehittämispäällikkö Miia Lammi, Vaasan ammattikorkeakoulun muotoilukeskus Muovasta. Videosarja on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digimagia-hanketta.
file icon
2023

Palvelumuotoilu tuplatimantilla Palvelumuotoilu tuplatimantilla

Digimagia-hankkeen esityksessä kuvaillaan, miten tuplatimanttimallia voi hyödyntää palvelumuotoiluprosessien eri vaiheissa. Hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Puhuja: Kehittämispäällikkö Miia Lammi, Vaasan ammattikorkeakoulun muotoilukeskus Muovasta. Videosarja on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digimagia-hanketta.
file icon
2023

Mikä on palvelu? Mikä on palvelu?

Digimagia-hankkeen esityksessä avataan, mitä palvelun käsitteellä tarkoitetaan palvelumuotoilun kontekstissa. Hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia ja toimintavalmiuksia digitaalisuuden ja palvelumuotoilun avulla. Puhuja: Projektipäällikkö Anu Norrgrann, Vaasan Ammattikorkeakoulun Muotoilukeskus Muovasta. Videosarja on tuotettu osana ESR-rahoitteista Digimagia-hanketta.
file icon
2023

Muotoilun muutos Muotoilun muutos

Muotoilukeskus Muovan podcastsarja käsittelee muotoilun ajankohtaisia ja mielenkiintoisia aiheita, ilmiöitä ja muutoksia sekä erilaisia palvelumuotoilun, teollisen- sekä liiketoimintamuotoilun näkökulmia. Tässä jaksossa ajankohtaiset puheenvuorot muotoilun nykytilasta ja muutoksesta.
file icon
2022

2/2022 Muovaaja - Käännekohta 2/2022 Muovaaja - Käännekohta

Vuosi 2022 tuntuu käännekohdalta, josta ei ole paluuta entiseen. Korona-aika opetti meille käsitteen uusi normaali ja näyttää siltä, että saamme soveltaa sitä monella elämän ja yritysmaailman osa-alueella. Perehdymme käännekohtiin vuoden toisessa Muovaajassa.
file icon
2022

Rewise - Envisioning process for developing resource wise industry in Ostrobothia Rewise - Envisioning process for developing resource wise industry in Ostrobothia

The video presents the envisioning process to discover the ways of developing resource-wisdom in industrial companies. The video was produced in REWISE project funded by EU ERDF and The Regional Council of Ostrobothnia.
file icon
2022

ECO-BOAT - 3D-tulostuksen mahdollisuudet veneteollisuudessa ECO-BOAT - 3D-tulostuksen mahdollisuudet veneteollisuudessa

Tämä luento pohjautuu ECO-BOAT hankkeessa tuotettuun tutkimusmateriaaliin ja sen on tuottanut Design Centre MUOVA, VAMK. Tässä luennossa keskitytään tarkastelemaan 3D-tulostuksen mahdollisuuksia osana veneteollisuuden tuotantoprosessia. ECO-BOAT -hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unioinin COVID-19-pandemian johdostoa toteuttamia toimia. ECO-BOAT hankkeessa luodaan veneteollisuuden yrityksille edellytykset siirtyä lineaarisesta talousmallista kohti kiertotaloutta. Hankkeessa luodaan demonstraatioita, uutta osaamista, toimintamalleja ja verkostoja liittyen kierrätettäviin materiaaleihin ja 3D-tulostusteknologiaan sekä ekologiseen tuotemuotoiluun ja kiertotalouden liiketoimintamalleihin.
file icon
2022

Using digital tools to identify and implement resource-wise services and solutions in the forestry sector Using digital tools to identify and implement resource-wise services and solutions in the forestry sector

We described how resource-wise services and solutions can be identified and implemented in the forest sector. Check out the results in our report.
file icon
2022

Rewise - VR demonstration about resource-wise value chain in forestry Rewise - VR demonstration about resource-wise value chain in forestry

Videot esittelevät resurssiviisaita ratkaisuja teollisuudessa sekä niiden ympäristövaikutuksia. Videot on mallinnettu Coprotolabin VR-ympäristössä ja ne perustuvat Rewise-hankkeessa rakennettuihin visioihin ja elinkaarilaskelmiin. Videodemonstraaatiot ovat tuottaneet João Perera, Martin Leturia Ugarte, Miia Lammi, Sanna Peltonen ja Veera Hautala.
file icon
2022

Rewise - LCA Metal machining value chain Rewise - LCA Metal machining value chain

Expert presentation about LCA calculations for metal machining value chain. The video was produced in the REWISE project financed by EU ERDF and the Regional Council of Ostrobothnia. The video is presented by Bening Mayanti.
file icon
2022

Restrategizing for the post-pandemic era: Service design for digital transformation in the art and cultural sector Restrategizing for the post-pandemic era: Service design for digital transformation in the art and cultural sector

Norrgrann, A., Lammi, M., and Shah, S. (2022) Restrategizing for the post-pandemic era: Service design for digital transformation in the art and cultural sector, in Lockton, D., Lenzi, S., Hekkert, P., Oak, A., Sádaba, J., Lloyd, P. (eds.), DRS2022: Bilbao, 25 June – 3 July, Bilbao, Spain. https://doi.org/10.21606/drs.2022.687
file icon
2022

Kohti älykkäämpää huomista. Datapohjaisen palveluliiketoiminnan askelmerkit mikro- ja pk-yrityksille. Kohti älykkäämpää huomista. Datapohjaisen palveluliiketoiminnan askelmerkit mikro- ja pk-yrityksille.

Tämä käytännönläheinen opas antaa yrityksille näkökulmia ja konkreettisia vinkkejä älykkäiden ratkaisujen kehittämisen tueksi. Oppaassa esitellään älyratkaisujen kehittämisen keskeiset teemat. Opas perustuu Ix3-hankkeessa kehitettyä koulututusohjelmaa varten luodun digitaalisen oppimisalustan materiaaleihin, jotka tarjoavat laajasti tietoa ja työkaluja kehitystyön tueksi.
file icon
2022

Oppiminen sivutuotteena – yhdessä kehittämällä opimme toisiltamme Oppiminen sivutuotteena – yhdessä kehittämällä opimme toisiltamme

Tässä raportissa kuvataan Ix3-hankkeessa kehitetty ja testattu yhteisoppimisen malli teollisten mikro- ja pk-yritysten kehittämistoiminnan aikana tapahtuvan oppimisen tukemiseen. Yhteisoppimisen malli kuvaa toimintaa, jossa yritykset ja korkeakulujen asiantuntijat hankkivat uutta osaamista yhteiskehittämisen avulla.
file icon
2022

Rewise - VR demonstration about energy-wise metal value chains Rewise - VR demonstration about energy-wise metal value chains

The video describes use of energy and transportation in a value chain in the metal industry and life cycle assessments of different scenarios. The scnarios are modelled in VR environment. The video was produced in Rewise project funded by EU ERDF and Pohjanmaan liitto.
file icon
2022

1/2022 Muovaaja - Tulevaisuus 1/2022 Muovaaja - Tulevaisuus

Ennakoivaa ja markkinalähtöistä kehittämistä | Tulevaisuuden päätökset tehdään tänään | Muovin tulevaisuus puhuttaa | Avaruustalouden ja -liiketoiminnan mahdollisuudet | Luovien alojen digitaalinen tulevaisuus | Virtual reality content development | Askeleen edellä yhteistyön avulla | Metsäteollisuuden resurssiviisas tulevaisuus | Vuokraveneily tulevaisuuden ekoteko | Nykytilan ja muutospolun määrittäminen | Uudistuva ja osaava Suomi
file icon
2022

1/2022 Muovaaja White Paper - Veneitä tulostimesta 1/2022 Muovaaja White Paper - Veneitä tulostimesta

Muotoilukeskus MUOVA tutkii Eco-Boat –hankkeessa, miten veneteollisuus hyötyy suuren kokoluokan 3D-tulostustuksesta ja millaista potentiaalia tulostettavat biokomposiitit tarjoavat tuotekehitykselle. Tilaa ilmainen julkaisu sähköpostitse kimi.wennstrom@muova.fi.
file icon
2022

1/2022 Muovaaja White paper - Boats from the printer 1/2022 Muovaaja White paper - Boats from the printer

This white paper explores how boat industry can benefit from large scale 3D printing, and what potential printable biocomposites hold for product development.
file icon
2022

Ix3 - Digitaalinen koulutusohjelma. Tietoa ja käytännön työkaluja datapohjaisten ratkaisujen kehittämiseen. Ix3 - Digitaalinen koulutusohjelma. Tietoa ja käytännön työkaluja datapohjaisten ratkaisujen kehittämiseen.

Tämä opas esittelee Ix3 – Älykäs kansainvälinen teollisuus hankkeessa kehitetyn ja pilotoidun digitaalisen koulutusohjelman keskeisen sisällön. Koulutusohjelman ovat kehittäneet yhteistyössä Vaasan ammattikorkeakoulun Muotoilukeskus Muova sekä Vaasan yliopiston Strategisen liiketoiminnan kehittäminen -tutkimusryhmä ja Digital Economy -tutkimusalusta.
file icon
2022

Rewise - Development of databased energy optimisation in manufacturing SMEs Rewise - Development of databased energy optimisation in manufacturing SMEs

Video describes the development of databased energy optimisation in manufacturing small and medium sized companies. The video is produced from VR based process simulation created in CoProtolab. The video demonstration was produced in Rewise project: https://www.muova.fi/projektit/rewise/
file icon
2022

Teolliset palvelut osa 2: Kestävyysmekanismit, digitalisaatio ja palvelukehitys Teolliset palvelut osa 2: Kestävyysmekanismit, digitalisaatio ja palvelukehitys

Videoissa valotetaan, miten palvelullistuminen ja palvelumuotoilu voivat tukea teollisuuden siirtymistä kohti hiilineutraaliutta. Palvelujen avulla voidaan pidentää tuotteen käyttöikää, lisätä käyttöastetta ja vaikuttaa käytön aikaiseen resurssien kuluttamiseen. Videot on toteuttanut Janne Pekkala.
file icon
2022

Teolliset palvelut osa 1: Käsitteet, erityispiirteet, hyödyt ja Case Rocla Teolliset palvelut osa 1: Käsitteet, erityispiirteet, hyödyt ja Case Rocla

Videoissa valotetaan, miten palvelullistuminen ja palvelumuotoilu voivat tukea teollisuuden siirtymistä kohti hiilineutraaliutta. Palvelujen avulla voidaan pidentää tuotteen käyttöikää, lisätä käyttöastetta ja vaikuttaa käytön aikaiseen resurssien kuluttamiseen. Videot on toteuttanut Janne Pekkala.
file icon
2022

Kehitä: Ideasta palvelukonseptiksi Kehitä: Ideasta palvelukonseptiksi

Videoissa valotetaan, miten palvelullistuminen ja palvelumuotoilu voivat tukea teollisuuden siirtymistä kohti hiilineutraaliutta. Palvelujen avulla voidaan pidentää tuotteen käyttöikää, lisätä käyttöastetta ja vaikuttaa käytön aikaiseen resurssien kuluttamiseen. Videot on toteuttanut Janne Pekkala.
file icon
2021

Resource wisdom in manufacturing SMEs. Interview study on the state of resource wisdom in the industrial manufacturing companies in Ostrobothnia. Resource wisdom in manufacturing SMEs. Interview study on the state of resource wisdom in the industrial manufacturing companies in Ostrobothnia.

Resource wise society has been raised as a key theme to develop good living environment in the strategy for Ostrobotnia region. Resource wisdom aims to use environmental assets in a wise way without unnecessary waste. Manufacturing industry plays an important role in this bigger picture, which pushed Vaasa University of Applied Sciences, Design Centre MUOVA and University of Vaasa to tackle the issue in the Rewise project.
file icon
2021

Notice: Undefined index: post_image in /var/www/wordpress/wp-content/themes/muova/functions.php on line 253

ECOLABNET - Serving SMEs ECOLABNET - Serving SMEs

Video kertoo biopohjaisen ja 3D tulostetun pakkauksen kehittämisestä ja toimii Ecolabnetin (EU Interreg BSR, EAKR-ohjelma) demonstraationa teollisuusyrityksille. Videon on tuottanut Veera Hautala ja Miia Lammi.
file icon
2021

2/2021 Muovaaja - Ekologisuus 2/2021 Muovaaja - Ekologisuus

Puhdas teknologia näkyväksi – Geyser Batteries | Energiaviisas metalliteollisuus | Ekologisia innovaatioita kansainvälisellä yhteistyöllä | Digital twins enabling sustainable development | Metsäalan trendit – kestävää kehitystä ja digitaalisuutta | Keula kohti vihreämpää veneilyä | Using Ecolabnet in eco-innovation | Rahoitusmahdollisuudet vihreän siirtymän vauhdittamiseksi | The harmonisation of university social responsibility indicators
file icon
2021

Ix3 - Palveluiden rooli pk-yrityksissä Ix3 - Palveluiden rooli pk-yrityksissä

Palveluliiketoimintaan siirtyminen edellyttää valmistavan teollisuuden yrityksiltä ja niiden asiakkailta uudenlaista ajattelua ja liiketoimintamallien muutosta. Uusia osaamistarpeita nousee myös palveluiden kehittämisessä. Yksi palveluiden myötä korostunut näkökulma on asiakaskeskeisyys. Tässä esityksessä tarkastellaan palveluita kehittämisen kohteena sekä luodaan katsaus siihen, miten pk-yritykset palvelukehittämisen näkevät. Lisäksi videolla esitellään Palvelukartta-työkalua, jonka avulla yritys voi tarkastella ja arvioida nykyistä palveluliiketoimintaansa ja palvelukehittämisen tapaa. Työkalu tukee yrityksiä palveluliiketoiminnan muutospolun määrittämisessä. Työkalu on kehitetty tuotetta valmistavien pk-yritysten tarpeisiin Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Digikasvu-hankkeessa.
file icon
2021

Notice: Undefined index: post_image in /var/www/wordpress/wp-content/themes/muova/functions.php on line 253

Ecolabnet - Demonstration about biobased 3D printed chocolate box Ecolabnet - Demonstration about biobased 3D printed chocolate box

Video kertoo biopohjaisen ja 3D tulostetun pakkauksen kehittämisestä ja toimii Ecolabnetin (EU Interreg BSR, EAKR-ohjelma) demonstraationa teollisuusyrityksille. Videon on tuottanut Veera Hautala, Miia Lammi & Jari Ratilainen
file icon
2021

Ix3 - Tuotevisiointi Ix3 - Tuotevisiointi

Tuotevisioinniksi kutsutaan suunnittelua, jossa kartoitetaan uusia, innovatiivisia tuote- ja palvelumahdollisuuksia. Tuotevisioinnissa ei pyritä parantamaan nykyisiä tuotteita vaan löytämään kokonaan uusia ratkaisuja. Tuotevisiointi sopii tuotteiden, palveluiden ja tuote-palveluyhdistelmien suunnitteluun. Tuotevisiot perustuvat muutosvoimien ymmärtämiseen. Tuotevisioinnissa keskitytään selvittämään asiakkaiden käyttäytymisen muutoksia ja toisaalta uusien teknologioiden avaamia mahdollisuuksia. Tässä puheenvuorossa valotetaan visiointiprosessia esimerkkien avulla.
file icon
2021

Ix3 - Asiakaskeskeisyys ja muotoilu kilpailutekijänä Ix3 - Asiakaskeskeisyys ja muotoilu kilpailutekijänä

Perinteistä tuotetukea ja huoltopalvelua monet valmistavan alan pk-yritykset ovat toteuttaneet pitkään. Sen sijaan palveluliiketoiminta, digitaalisine palveluineen ja dataa hyödyntävine ratkaisuineen on monelle yritykselle vielä uutta. Digitaalisten ja dataa hyödyntävien palveluiden kehittäminen poikkeaa perinteisestä tuotekehityksestä ja vaatii uudenlaisia resursseja sekä yhteistyökumppaneita. Tässä puheenvuorossa tarkastellaan asiakaskeskeisyyttä ja muotoilua kilpailutekijänä valmistavassa pk-teollisuudessa. Puheenvuorossa keskitytään palveluiden kehittämiseen.
file icon
2021

Mistä Ix3 -hankkeessa on kyse? Mistä Ix3 -hankkeessa on kyse?

Ix3-hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan koulutusohjelma älykkäiden teollisuusratkaisujen kehittämiseen ja kansainvälistämiseen. Koulutusohjelma on suunnattu mikro- ja pk-yrityksille, mutta sitä voivat hyödyntää myös eri alojen tutkijat ja opettajat. Koulutusohjelman toteuttavat Vaasan ammattikorkeakoulun Muotoilukeskus MUOVA sekä Vaasan yliopiston Strategic Business Development tutkimusryhmä ja Digital Economy tutkimusalusta. Projektia rahoittavat Euroopan unionin ESR – Euroopan sosiaalirahasto, Vaasan ammattikorkeakoulu ja Vaasan yliopisto. Hanke käynnistyi 1.1.2020 ja se kestää 30.06.2022 saakka.
file icon
2021

1/2021 Muovaaja - Älykkäät ratkaisut 1/2021 Muovaaja - Älykkäät ratkaisut

Inhimillistä älykkyyttä teollisuuteen – Abb Distribution Solutions | New space facilitating new business opportunities | Resurssiviisaus teollisuusyrityksissä | 3d-tulostus mahdollistaa ketterän suunnittelun ja fiksun valmistuksen | Analytics Pika from data to action | Arjen ongelmasta älykkääseen ratkaisuun – älykäs ovisummeri | Smart solutions for developing training programmes | 3d-tulostus elämyksenä
file icon
2020

Design of a VR/AR Environment for Service Prototyping Design of a VR/AR Environment for Service Prototyping

Kekäle, T., Helo, P., Stanisauskaite, V. & Lammi, M. (2020) Design of a VR/AR Environment for Service Prototyping. In Penkova, I.; Toroptsev, E.L.; and Tiyomyonnikova, P. (Eds.) Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Forum ’Russia, Europe, Asia: Global Environment for Digitalisation’. Stavropol, RU; November 16-21, 2020. Sekvoiya, Stavropol, RU, pp. 12-16. ISBN 978-5-907110-59-5
file icon
2020

2/2020 Muovaaja - Yrittäjyyden taito 2/2020 Muovaaja - Yrittäjyyden taito

Maailmanvalloitus perunalla – Skabam Oy:n tarina | Hackathon yhteiskehittämisen muotona | Fostering creativity and entrepreneurial learning in children| Maahanmuuttajien yrittäjäkoulutus | Älykkäiden teollisuusratkaisujen kehittäminen | Palvelumuotoillen tukea eko-innovointiin | Kulttuurialan uudet liiketoimintakonseptit
file icon
2020

Notice: Undefined index: post_image in /var/www/wordpress/wp-content/themes/muova/functions.php on line 253

Teolliset palvelut - Demonstraatio automatisoitu huoltopalvelusta Teolliset palvelut - Demonstraatio automatisoitu huoltopalvelusta

Videot kuvaavat teollisia palveluprosesseja, jotka on mallinnettu CoProtolabin VR-maailmassa. Palveluprosessit perustuvat EU:n EAKR-rahoitetussa Co-Protolab-hankkeessa kerättyyn tutkimustietoon. Videot ovat toteuttaneet Miia Lammi ja Sebastian Laitila.
file icon
2020

Notice: Undefined index: post_image in /var/www/wordpress/wp-content/themes/muova/functions.php on line 253

Teolliset palvelut - Demonstraatio konsultointipalvelusta Teolliset palvelut - Demonstraatio konsultointipalvelusta

Videot kuvaavat teollisia palveluprosesseja, jotka on mallinnettu CoProtolabin VR-maailmassa. Palveluprosessit perustuvat EU:n EAKR-rahoitetussa Co-Protolab-hankkeessa kerättyyn tutkimustietoon. Videot ovat toteuttaneet Miia Lammi ja Sebastian Laitila.
file icon
2020

Notice: Undefined index: post_image in /var/www/wordpress/wp-content/themes/muova/functions.php on line 253

Teolliset palvelut - Demonstraatio järjestelmän integraatiopalvelusta Teolliset palvelut - Demonstraatio järjestelmän integraatiopalvelusta

Videot kuvaavat teollisia palveluprosesseja, jotka on mallinnettu CoProtolabin VR-maailmassa. Palveluprosessit perustuvat EU:n EAKR-rahoitetussa Co-Protolab-hankkeessa kerättyyn tutkimustietoon. Videot ovat toteuttaneet Miia Lammi ja Sebastian Laitila.
file icon
2020

Notice: Undefined index: post_image in /var/www/wordpress/wp-content/themes/muova/functions.php on line 253

Teolliset palvelut - Demonstraatio järjestelmän tarkastuspalvelusta Teolliset palvelut - Demonstraatio järjestelmän tarkastuspalvelusta

Videot kuvaavat teollisia palveluprosesseja, jotka on mallinnettu CoProtolabin VR-maailmassa. Palveluprosessit perustuvat EU:n EAKR-rahoitetussa Co-Protolab-hankkeessa kerättyyn tutkimustietoon. Videot ovat toteuttaneet Miia Lammi ja Sebastian Laitila.
file icon
2020

Notice: Undefined index: post_image in /var/www/wordpress/wp-content/themes/muova/functions.php on line 253

Teolliset palvelut - Demonstraatio tutkimus- ja kehityspalvelusta Teolliset palvelut - Demonstraatio tutkimus- ja kehityspalvelusta

Videot kuvaavat teollisia palveluprosesseja, jotka on mallinnettu CoProtolabin VR-maailmassa. Palveluprosessit perustuvat EU:n EAKR-rahoitetussa Co-Protolab-hankkeessa kerättyyn tutkimustietoon. Videot ovat toteuttaneet Miia Lammi ja Sebastian Laitila.
file icon
2020

Notice: Undefined index: post_image in /var/www/wordpress/wp-content/themes/muova/functions.php on line 253

Teolliset palvelut - Demonstraatio koulutuspalvelusta Teolliset palvelut - Demonstraatio koulutuspalvelusta

Videot kuvaavat teollisia palveluprosesseja, jotka on mallinnettu CoProtolabin VR-maailmassa. Palveluprosessit perustuvat EU:n EAKR-rahoitetussa Co-Protolab-hankkeessa kerättyyn tutkimustietoon. Videot ovat toteuttaneet Miia Lammi ja Sebastian Laitila.
file icon
2020

Monitoimijuus sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämisessä. Työkirja korkeakouluopetukseen ja täydennyskoulutukseen. Monitoimijuus sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämisessä. Työkirja korkeakouluopetukseen ja täydennyskoulutukseen.

Työkirjan tavoitteena on lisätä korkeakouluopiskelijoiden ja työelämän ammattilaisten tietoa ja ymmärrystä monitoimijuudesta sote-palvelujärjestelmän kehittämisen kontekstissa. Kirjan avulla tulevat tutuiksi monitoimijaisen kehittämistyön keskeiset käsitteet ja periaatteet sekä sote-palvelujärjestelmän kehittämiseen vaikuttavat toimijat. Kirjassa kuvataan sote-palvelujärjestelmän kehittämistä monitoimijuuden näkökulmasta helppotajuisesti, käytännön esimerkkien ja harjoitustehtävien avulla.
file icon
2020

Notice: Undefined index: post_image in /var/www/wordpress/wp-content/themes/muova/functions.php on line 253

Monitoimijuuskartta. Analyysityökalu palvelujärjestelmän toimijoiden tunnistamiseen Monitoimijuuskartta. Analyysityökalu palvelujärjestelmän toimijoiden tunnistamiseen

Video kuvaa visuaalista Monitoimijuuskartta -analyysityökalua, jota voidaan käyttää erilaisten ekosysteemien toimijoiden tunnistamiseen ja luokittelemiseen. Monitoimijuuskartta ja sen esittelyvideo on laadittu OKM:n rahoittamassa SotePeda 24/7 -hankkeessa. Videon sisällön, äänityksen, animaation ja suomenkielisen tekstityksen on toteuttanut Marianne Laurila sekä ruotsinkielisen tekstityksen Pia Liljeroth.
file icon
2020

Notice: Undefined index: post_image in /var/www/wordpress/wp-content/themes/muova/functions.php on line 253

Teolliset palvelut - Demonstraatio laitteiston päivityspalvelusta Teolliset palvelut - Demonstraatio laitteiston päivityspalvelusta

Videot kuvaavat teollisia palveluprosesseja, jotka on mallinnettu CoProtolabin VR-maailmassa. Palveluprosessit perustuvat EU:n EAKR-rahoitetussa Co-Protolab-hankkeessa kerättyyn tutkimustietoon. Videot ovat toteuttaneet Miia Lammi ja Sebastian Laitila.
file icon
2020

1/2020 Muovaaja - Muutosaallon harjalla 1/2020 Muovaaja - Muutosaallon harjalla

Teollisten palveluiden nopea prototypiointi | PK-yritysten profiilit ekoinnovaatioiden kehittäjinä | Pehmeät taidot muuttuvassa työelämässä | Liiketoimintamuotoilu startup-toiminnassa | Ukko Finlandin tarina
file icon
2020

Monitoimijuuskartta. Analyysityökalu toimijoiden tunnistamiseen sosiaali- ja terveyspalveluiden monitoimijaisessa kehittämisessä. Monitoimijuuskartta. Analyysityökalu toimijoiden tunnistamiseen sosiaali- ja terveyspalveluiden monitoimijaisessa kehittämisessä.

Tässä työpaperissa esitellään alustavia tuloksia kehittämistyöstä, joka toteutettiin Opetus- ja kult- tuuriministeriön rahoittamassa SotePeda 24/7 -hankkeessa ja sen työpaketissa viisi ”Monitoimijuus kehittämisyhteisöissä” vuosina 2018–2019. Työpaketin tavoitteena oli lisätä opiskelijoiden, opetta- jien ja työelämän ammattilaisten osaamista sosiaali- ja terveyspalvelujen monitoimijaisesta kehittä- misestä.
file icon
2019

Service orientation based tool for assessing and improving service design and development practices in manufacturing industry Service orientation based tool for assessing and improving service design and development practices in manufacturing industry

Pekkala, Janne & Sanna Peltonen, Miia Lammi (2019). Service orientation based tool for assessing and improving service design and development practices in manufacturing industry. The Design Journal, 22:sup1, 2089-2103, DOI: 10.1080/14606925.2019.1594932
file icon
2018

Development of a rapid co-prototyping environment for industrial services Development of a rapid co-prototyping environment for industrial services

Lammi, Miia & Petri Helo, Juha Arrasvuori, Pirjo Yli-Viitala, Janne Pekkala, Sanna Peltonen (2018). Development of a rapid co-prototyping environment for industrial services. In DS 92: Proceedings of the DESIGN 2018 15th International Design Conference p. 1197-1208. https://doi.org/10.21278/idc.2018.0274
file icon
2018

Teolliset palvelut Pohjanmaalla. Palveluliiketoiminta ja palvelukehittäminen valmistavassa teollisuudessa. Teolliset palvelut Pohjanmaalla. Palveluliiketoiminta ja palvelukehittäminen valmistavassa teollisuudessa.

Tämä tutkimusraportti kuvaa Pohjanmaan alueen yrityksien palveluliiketoiminnan nykytilaa, kehittämistavoitteita sekä tulevaisuuden näkymiä digitaalisessa palvelullistumisessa. Raportti koostaa tulokset yrityshaastatteluista, jotka toteutettiin osana Digikasvu-projektia.
file icon
2018

Industrial services in Ostrobothnia. Interview study on the status of service business and service development in the metal and plastic industry in Ostrobothnia area in Finland. Industrial services in Ostrobothnia. Interview study on the status of service business and service development in the metal and plastic industry in Ostrobothnia area in Finland.

This report describes the current level of service business, development goals and future prospects for digital service provision for companies in the Ostrobothnia region in Finland. This report summarizes the results from the company interviews and creates an overview to companies needs for developing their skills and practices.
file icon
2017

1/2017 Muovaaja 1/2017 Muovaaja

Ensimmäisen Muovaaja-lehden aiheena ovat muun muassa teollisten palveluiden muotoilu, asiakkaiden osallistaminen palvelukehitykseen sekä pienten ja keskisuurien yrityksien yhteistyö muotoilijoiden kanssa Suomessa ja Hollannissa.
file icon
2017

Emotional service experience toolkit for servitization Emotional service experience toolkit for servitization

Lammi, Miia (2017) Emotional service experience toolkit for servitization, The Design Journal, 20:sup1, S2667-S2678, DOI:10.1080/14606925.2017.1352778
file icon
2017

The Role of Design Concepts in the Development of Digitalized Industrial Services The Role of Design Concepts in the Development of Digitalized Industrial Services

Pekkala, Janne & Salu Ylirisku (2017) The Role of Design Concepts in the Development of Digitalized Industrial Services, The Design Journal, 20:sup1, S2813-S2822, DOI: 10.1080/14606925.2017.1352792
file icon
2017

Changing roles. Role theoretical approach to customer involvement in industrial service development Changing roles. Role theoretical approach to customer involvement in industrial service development

Peltonen, Sanna (2017) Changing roles. Role theoretical approach to customer involvement in industrial service development, The Design Journal, 20:sup1, S2605-S2615, DOI: 10.1080/14606925.2017.1352772
file icon
2017

Notice: Undefined index: post_image in /var/www/wordpress/wp-content/themes/muova/functions.php on line 253

Uusiutuvan energian elämyksellinen demonstraatioympäristö. Loppuraportti. Uusiutuvan energian elämyksellinen demonstraatioympäristö. Loppuraportti.

Lammi Miia & Pekkala Janne & Peltonen (2017). Uusiutuvan energian elämyksellinen demonstraatioympäristö. Loppuraportti.
file icon
2017

Playing with brands. Survey study of branding in Finnish game companies. Playing with brands. Survey study of branding in Finnish game companies.

This paper reports the results of a survey conducted by Design Centre Muova. In the survey two background questions formed the ground for the content. Firstly, the research team was interested in investigating how game companies, especially start -up companies integrate their potential customers in the branding and secondly, how the companies perceive the branding in their organization, what kind of issues are considered and how they evaluate their resources and capabilities.
file icon
2016

Design for localization in India. Experiences and practices of nine Finnish SMEs. Design for localization in India. Experiences and practices of nine Finnish SMEs.

The role and importance of the Base of the Pyramid markets are rising. Thus companies seeking for growth have to think how they can be competitive in these markets. Attention has to be paid especially to the localisation aspects in the product/service offering. Design Centre MUOVA studied the special features of the BoP market and the design approach to facilitate the localisation of nine SME’s product offering in Indian markets.
file icon
2015

The Design Approach to Developing Renewable Energy Systems in BoP markets The Design Approach to Developing Renewable Energy Systems in BoP markets

Pekkala, Janne & Minna Jakobsson (2015). The Design Approach to Developing Renewable Energy Systems in BoP markets. The International Journal of Design Management and Professional Practice, Vol. 9, Issue 3 September, 2015, pp.61-76.
file icon
2015

Initial phases of developing decentralized renewable energy systems in Base of Pyramid markets using design methods Initial phases of developing decentralized renewable energy systems in Base of Pyramid markets using design methods

Lammi, Miia & Janne Pekkala, Thileepan Paulraj, Minna Jakobsson, Erkki Hiltunen (2015). Initial phases of developing decentralized renewable energy systems in Base of Pyramid markets using design methods. Clean Electrical Power (ICCEP), 2015 International Conference, 16-18 June 2015, Taormina Italy
file icon
2015

SMEs on the way to India. Perspectives on the Internationalization of Finnish small and medium-sized companies to India. SMEs on the way to India. Perspectives on the Internationalization of Finnish small and medium-sized companies to India.

In this study we describe how nine Finnish SMEs have undertaken their internationalization to India. It shows that Finnish SMEs have a variety of motives for operating in India and many competitive advantages that enable them to compete on Indian market. Moreover, the study illustrates the comprehensive preparation required before entering the market, what kind of challenges the SMEs have encountered and how they see that Finnish SMEs can make it on the Indian market.
file icon
2015

Stepping into the future with design Stepping into the future with design

Niinimäki, Kirsi, Pekkala, Janne, Peltola, Sanna & Person, Oscar (2015) Stepping into the future with design. EAD2015 The Value of Design Research, European Academy of Design, 22-24 April, Paris France.
file icon
2014

Systemic service design on voluntary water monitoring. A case study: Water ecosystem information as a source of under-centered services. Systemic service design on voluntary water monitoring. A case study: Water ecosystem information as a source of under-centered services.

This publication presents the results of an explorative case study, focusing on studying, developing and testing methods for service design on a systemic level. Voluntary water quality monitoring was used an as empirical framework for the study. The case project built upon an academic conceptual design process where the research phase preceded conceptual design.
file icon
2014

Service innovation in Finland. A national survey about service business and innovation in Finland 2011. Service innovation in Finland. A national survey about service business and innovation in Finland 2011.

The role and importance of service business has increased in last decades. Services offer possibilities for a competitive advantage but this require continuous service development in order to improve value creation of customers. Design Centre MUOVA studied the status of service business and service innovation and design in Finnish companies in a national survey. The study pointed out that companies need to tackle service innovation and business in a strategic manner including commitment to service business, proper resourcing, and suitable tools. Service-oriented companies succeed better in service innovation, which encourages other companies to harvest the potential of service business.
file icon
2014

Design practices contributing to meaning-changing innovations – Case study in Finnish boating industry Design practices contributing to meaning-changing innovations – Case study in Finnish boating industry

Pekkala, Janne & Peltonen, Sanna (2014) Design practices contributing to meaning-changing innovations – Case study in Finnish boating industry.
file icon
2013

Journey from Service Value to Business Opportunities: Re-designing Voluntary Water Quality Monitoring Journey from Service Value to Business Opportunities: Re-designing Voluntary Water Quality Monitoring

Peltonen Sanna, Siljamäki Tommi & Lammi Miia (2013). Journey from Service Value to Business Opportunities: Re-designing Voluntary Water Quality Monitoring. Conference Proceedings, Sustainable Innovation 2013, Collaboration, Co-creation & New Business Models. Towards Sustainable Product Design: 18 th International Conference. University for the Creative Arts, Epsom, UK.
file icon
2013

Notice: Undefined index: post_image in /var/www/wordpress/wp-content/themes/muova/functions.php on line 253

Open wave – tutkimus avoimen innovoinnin mahdollisuuksista venealalla Open wave – tutkimus avoimen innovoinnin mahdollisuuksista venealalla

Jakobsson Minna & Janne Pekkala, Annika Hissa, Annele Eerola, Jouko Myllyoja, Tatu Lyytinen (2013). Open wave – tutkimus avoimen innovoinnin mahdollisuuksista venealalla. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Open wave -tutkimusraportti ladattavissa ilmaiseksi Aalto ARTS Books -kirjakaupasta: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11846
file icon
2013

Notice: Undefined index: post_image in /var/www/wordpress/wp-content/themes/muova/functions.php on line 253

Framing New Product Meanings with Design Drivers Framing New Product Meanings with Design Drivers

Pekkala, Janne and Sanna Peltonen (2013) Framing New Product Meanings with Design Drivers: Designers’ Perceptions. Virtual presentation in 7th International Conference on Design Principles and Practices, Chiba University, Chiba, Japan, 6-8 March 2013
file icon
2013

Notice: Undefined index: post_image in /var/www/wordpress/wp-content/themes/muova/functions.php on line 253

The Motivations for Participating in Voluntary Activities — Hooking Citizens into Water Quality Monitoring. The Motivations for Participating in Voluntary Activities — Hooking Citizens into Water Quality Monitoring.

Peltonen Sanna, Siljamäki Tommi & Lammi Miia (2013). The Motivations for Participating in Voluntary Activities — Hooking Citizens into Water Quality Monitoring. Presented in 9th International Conference on Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability Hiroshima, Japan, January 23-25, 2013.
file icon
2011

Towards lean factory –combining lean thinking with promising manufacturing method. A case of Finnish boat industry Towards lean factory –combining lean thinking with promising manufacturing method. A case of Finnish boat industry

Ehrs, M., Pekkala, J., Rymaszewska, A (2011). Towards lean factory –combining lean thinking with promising manufacturing method. A case of Finnish boat industry. Proceedings of the 2011 2nd International Conference on Mechanical, Industrial and Manufacturing Technologies. Singapore
file icon
2011

The challenge of product development- a case of Finnish boating industry The challenge of product development- a case of Finnish boating industry

Ehrs, M. Pekkala, J., Rymaszewska, A (2011). The challenge of product development- a case of Finnish boating industry. Proceedings of the 2011 International Conference on Industrial Technology Economics. Kuala Lumpur.
file icon
2010

Qualitative methods in Service Design - Identifying customer value through social media Qualitative methods in Service Design - Identifying customer value through social media

Lammi, Miia & Sanna Peltonen, Elina Annanperä, Maiju Seppälä, Hanna Luotola, Jussi Loukiainen, Jouni Markkula. (2010). Qualitative methods in Service Design – Identifying customer value through social media. Proceedings of the 3rd Qualitative Research Conference, 1-3. June 2010, University of Vaasa, Finland. ISBN 978-952-476-309-7.
file icon