Projektit

Projekti alkoi
Projekti päättyi

  Aloitettu: 01.04.2022 Päättyi: 31.08.2023

  DEX Digitaalinen työntekijäkokemus Digitaalinen työntekijäkokemus on tärkeä osa nykyajan työelämää. DEX Skills on koulutusohjelma opiskelijoille ja työttömille, jotka ovat valmiita kehittämään digitaalista työntekijäkokemusta organisaatioissa. Haasteet kertautuvat, kun uusi työntekijä opettelee…

  Aloitettu: 01.10.2021 Päättyi: 31.08.2023

  React2Market kuvaus teksti

  Aloitettu: 01.09.2021 Päättyi: 31.08.2023

  Digimagian Tuotteesta digitaaliseksi palveluksi – valmennuskokonaisuus taide- ja kulttuurialoille keskittyy siihen, miten tuotteesta tai palvelusta voidaan kehittää digitaalinen palvelu palvelumuotoilun keinoin.  Digimagia-hankkeen tavoitteena on parantaa kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ansaintamahdollisuuksia…

  Aloitettu: 01.09.2020 Päättyi: 31.08.2023

  Maahanmuuttajanaisten työllistettävyyden edistäminen STEAM-alalla MentoraSTEAM-hankkeen tuotosten ja tulosten tavoitteena on, että korkeasti koulutettu maahanmuuttaja saavuttaa tavoitteensa työllistyä.  MentoraSTEAM-hanke pyrkii edistämään korkeasti koulutettujen maahanmuuttajanaisten (erityisesti STEAM-alat) työllistyvyyttä työelämän pehmeiden taitojen kautta…

  Aloitettu: 01.09.2020 Päättyi: 31.08.2023

  Maahanmuuttajanaisten työllistettävyyden edistäminen STEAM-alalla MentoraSTEAM-hankkeen tuotosten ja tulosten tavoitteena on, että korkeasti koulutettu maahanmuuttaja saavuttaa tavoitteensa työllistyä. Projektin aikana kehitetään seuraavat tuotteet MentoraSTEAM-hanke pyrkii edistämään korkeasti koulutettujen maahanmuuttajanaisten (erityisesti STEAM-alat)…

  Aloitettu: 01.08.2019 Päättyi: 31.07.2023

  CReative Actions For Tailoring Smes’ COmpetitive DEvelopment CRAFTS CODE –projektin tavoitteena on parantaa käsityöalan pk-yritysten kilpailukykyä.  Hankkeessa kartoitetaan, vaihdetaan ja analysoidaan käsityöyritysten kehittämiseen liittyviä hyviä käytäntöjä Euroopassa sekä tiedotetaan niistä…

  Aloitettu: 01.08.2019 Päättyi: 31.07.2023

  CReative Actions For Tailoring Smes’ COmpetitive DEvelopment CRAFTS CODE –projektin tavoitteena on parantaa käsityöalan pk-yritysten kilpailukykyä. Hankkeessa kartoitetaan, vaihdetaan ja analysoidaan käsityöyritysten kehittämiseen liittyviä hyviä käytäntöjä Euroopassa sekä tiedotetaan niistä…

  Aloitettu: 01.11.2021 Päättyi: 03.06.2023

  Eco-Boat hankkeen päätavoite on luoda veneteollisuuden yrityksille edellytykset siirtyä lineaarisesta talousmallista kohti kiertotaloutta

  Aloitettu: 01.06.2021 Päättyi: 31.05.2023

  Digital and Sustainable Service Innovation for the Cultural and Creative Sectors – Asiakaslähtöisyys palvelua kehitettäessä tarkoittaa ratkaisuja asiakkaan näkökulmasta. ServiceDigiCulture-projektin keskiössä on kulttuurialan osaajien palveluiden uudistaminen, innovointi ja asiakaslähtöisyys. Projektin…

  Aloitettu: 01.01.2019 Päättyi: 31.12.2022

  KvarkenSpaceEco-hanke luo avaruustalouden innovaatiokeskuksen, Kvarken Space Centerin, joka auttaa Merenkurkun yrityksiä lahden molemmin puolin kehittämään liiketoimintamahdollisuuksia ja käyttämään saatavilla olevaa avaruusdataa.

  Aloitettu: 01.12.2020 Päättyi: 30.11.2022

  Standards for implementing programmes aimed at discovering and developing creativity, pioneering in pursuit of innovation innCREA-projektin tavoitteena on edistää korkeakoulutettujen työelämässä vaadittavia luovuus- ja edelläkävijyystaitoja. Luovuus ja edelläkävijyys ovat tärkeitä…

  Aloitettu: 01.12.2020 Päättyi: 30.11.2022

  Empowering Migrant Women Using Design THInKingApproacheS for Sustainable Entrepreneurship – Maahanmuuttajanaisten kannustaminen kestävään yrittäjyyteen muotoiluajattelun avulla ETHIKAS-projekti pyrkii tukemaan maahanmuuttajanaisten yhteiskunnallista ja kestävää yrittäjyyttä ihmiskeskeisin lähestymistavoin, joihin sisältyvät tarvittavat taidot, tiedot…

  Aloitettu: 01.12.2020 Päättyi: 30.11.2022

  COHESION-hankkeen tavoitteena on parantaa neurologisista häiriöistä ja traumoista kärsivien korkeamman asteen opiskelijoiden integroitumista työelämään. Tarjoamalla kohdennettua koulutusta ja lisäämällä tietoisuutta työorganisaatioissa hanke tukee haavoittuvassa asemassa olevia opiskelijoita heidän matkallaan kohti…

  Aloitettu: 01.12.2020 Päättyi: 30.11.2022

  Kestävän, osallistavan ja digitaalisen ammatillisen koulutuksen edistäminen Ammatillinen koulutus (VET, Vocational education and training) on keskeinen osa yksilöiden valmistautumista työelämään. Työmarkkinoiden tarpeiden kehittyessä ja muuttuessa myös ammatillisen koulutuksen on sopeuduttava…

  Aloitettu: 01.10.2021 Päättyi: 30.09.2022

  Digitaalinen kaksonen on tarkka virtuaalinen simulointimalli, joka tuottaa dataa. Teollisuus hyödyntää digitaalista kaksosta esimerkiksi fyysisen laitteen tai tuotantolinjan virtuaaliseen ja tarkkaan kuvaamiseen.  DIGI-MODE -hankkeen tavoitteena on edistää digitaalisten työkalujen, erityisesti Virtuaalisen Todellisuuden (VR,…

  Aloitettu: 01.11.2019 Päättyi: 30.04.2022

  Developing and promoting entrepreneurship education has been one of the key policy objectives for the EU and Member states for many years. Besides entrepreneurship education provided by teachers at schools,…

  Aloitettu: 01.01.2020 Päättyi: 31.01.2022

  Datapohjaisten ratkaisujen merkitys globaalissa liiketoiminnassa on kasvanut nopeasti. Digitaalisuus on luonut valmistavalle teollisuudelle uudenlaisia mahdollisuuksia laitteiden käytön sekä asiakkaan toiminnan tiiviimpään seurantaan. Lisäksi digitaaliset palvelut ja digitaalinen läsnäolo tarjoavat yrityksille…

  Aloitettu: 01.04.2020 Päättyi: 31.01.2022

  Resurssiviisaat ratkaisut perustuvat ajatukseen toiminnan kestävyydestä ja vähähiilisyydestä, joiden toteuttaminen kilpistyy neljään keskeiseen osa-alueeseen: energiatehokkuuteen sekä vähemmän energiaa vaativien ratkaisujen ja uusiutuvan energian hyödyntämiseen, materiaalitehokkuuteen ja luonnonvarojen viisaaseen käyttämiseen, kiertotalouteen…

  Aloitettu: 01.11.2019 Päättyi: 31.10.2021

  Educating Designerly Thinkers for Vocational Education and Training: Design Thinking Tool for Educators DT4VET –projektin tavoitteena on lisätä ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstön valmiuksia uudistaa opetusta vastaamaan alati muuttuvan työelämän tarpeisiin, yhteiskunnan…

  Aloitettu: 01.09.2018 Päättyi: 31.08.2021

  Towards a European University Social Responsibility Excellence Award EUSRExcel-projektin tavoitteena on yhtenäistää korkeakoulujen yhteiskuntavastuun ulottuvuudet Euroopassa, kehittää itsearviointimenetelmä yhteiskuntavastuun toteutumisesta korkeakoulussa sekä työpajapohjainen valmennus, jolla yhteiskuntavastuuta voidaan harjoitella korkeakouluissa. Projektin…

  Aloitettu: 01.01.2019 Päättyi: 30.06.2021

  Network of service providers for eco-innovations in manufacturing SMEs WHY ECOLABNET? The ECOLABNET project addresses the need of existing and emerging industries, especially SMEs, for developing and commercializing sustainable eco-innovations….

  Aloitettu: 01.05.2018 Päättyi: 31.12.2020

  Creve 2.0 on valtakunnallinen hanke, jossa kehitetään luovien alojen hautomomalleja, koulutusta ja neuvontapalveluja. Hankkeessa: rakennamme valtakunnallista luovien alojen palveluverkostoa ja digitaalisia neuvontapalveluja työkaluja yrittäjyyden ja liiketoimintapotentiaalin arviointiin koulutamme yrittäjyyden opettajia…

  Aloitettu: 23.04.2018 Päättyi: 31.12.2020

  Tavoitteet Sote-Peda 24/7 -hankkeen tavoitteena on vahvistaa monialaista osaamista eri alojen opiskelijoiden, opettajien ja ammattilaisten kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisuuden kehittämisessä. Hankkeessa tuotetaan korkeakoulujen opettajille ja opiskelijoille sosiaali- ja terveydenhuollon…

  Aloitettu: 01.09.2018 Päättyi: 31.10.2020

  Rebooting, Re-rooting and Re-skilling Unemployed and Underemployed Higher Education Graduates for Work 4.0 Reboot – Rebooting, Re-rooting and Re-skilling Unemployed and Underemployed Higher Education Graduates for Work 4.0 projektin tavoitteena…

  Aloitettu: 01.10.2017 Päättyi: 14.10.2020

  Integrating Talent Development into Innovation Ecosystems in Higher Education InnoTAL-projektin tavoitteena on edistää aasialaisten valmiuksia tukea ja kehittää opiskelijoiden innovointi- ja yrittäjyystaitoja, sekä yliopistojen ja ulkoisten sidosryhmien välistä vuorovaikutusta, ja…

  Aloitettu: 01.09.2017 Päättyi: 30.06.2020

  Co-Protolab – Teollisten palveluiden prototypiointiympäristö Projektin tavoitteena on kehittää teollisten palveluiden tutkimus-, innovaatio- ja demonstraatioympäristö, Co-Protolab, korkeakoulujen ja yrityksien yhteistyöhön. Co-Protolab tuo yhteen teollisten palveluiden kehittämiseen liittyvät keskeiset osaamiset: teolliset…

  Aloitettu: 01.05.2017 Päättyi: 31.12.2019

  Digitaalisuudella on Suomessa on vahva osaaminen ja suotuisat olosuhteet, mutta digitaalisuutta hyödynnetään yrityksissä heikosti. Suomalaiset yritykset tarvitsevat digitaalisiin ekosysteemeihin sopivia liiketoimintamalleja sekä uusia tuote- ja palveluinnovaatioita kansainvälisille markkinoille. Digitaalinen palvelullistuminen…

  Aloitettu: 01.09.2017 Päättyi: 31.08.2019

  Maahanmuuttajanaisten yrittäjyyden edistäminen Kaleidoscope-projektissa yhdistyvät monikulttuurisuus ja yritystoiminta. Projektin tarkoituksena on kehittää kohderyhmälle suunnattu, yritystoimintaa tukeva ohjelma, joka huomioi sukupuoli- ja maahanmuuttajaulottuvuudet, niin kutsutut pehmeät taidot (perustuen esim. ideointityökaluihin Enterprice…

  Aloitettu: 01.01.2017 Päättyi: 31.12.2018

  GLOBAL SPIN -hankkeen pääteemoina ovat yrittäjyys ja kansainvälistyminen sekä näiden aihepiirien yhdistelmä. Hankkeen tavoitteena on edistää yrittäjien kansainvälistymistä. GLOBAL-SPIN eli Transnational Entrepreneurship and Corporate Learning: Fostering Effective Internationalization Strategies in…

  Aloitettu: 01.01.2015 Päättyi: 31.12.2018

  European Network of Socially Responsible Universities USR-NET, European Network of Socially Responsible Universities (2015 – 2018) eli eurooppalainen vastuullisten korkeakoulujen verkosto. USR-NET projekti edistää yhteiskuntavastuun sisällyttämistä korkeakoulujen opetussuunnitelmaan ja luo synergioita…

  Aloitettu: 01.01.2016 Päättyi: 31.08.2018

  I-BIS –hankkeen tavoitteena on soveltaa European Business Growth Catalyst (EBGC) konseptia yrityshautomoihin. Kannattavuus mittaa yrityksen kykyä tuottaa voittoa. Kannattavuus merkitsee siis yrityksen tuottoja verrattuna kustannuksiin. Jotta yrityksen toiminta on kannattavaa,…

  Aloitettu: 01.09.2016 Päättyi: 31.08.2018

  An EU funded project focusing on Gamified Training for Successful Commercialization of Young SMEs’ Innovation The main aim of the Inn-Commerce project is to foster commercialization of young SMEs’ innovation…

  Aloitettu: 01.09.2016 Päättyi: 30.08.2018

  Social UP – Design Thinking for sustainability of social enterprises projekti pyrkii edistämään toiminnassa olevien ja aloittelevien sosiaalisten yritysten kilpailukykyä, menestystä, kasvua ja elinvoimaisuutta tuottamalla heille sekä heidän kehittäjilleen (mm….

  Aloitettu: 01.01.2016 Päättyi: 31.12.2017

  Työkalupakki pelialan startup-yritysten brändin kehittämisen ja tuotteistamiseen Reply+ hankkeen tavoitteena on: Aktivoida ja tuoda yhteen Pohjanmaan pelialan startup-yritykset ja näin edistää alueen peliklusterin syntymistä. Eri toimijoiden verkostoitumisella luodaan edellytykset synergiahyödyille…

  Aloitettu: 01.09.2014 Päättyi: 31.08.2017

  D-THINK, Design Thinking Applied to Education and Training –projekti pyrkii nimensä mukaisesti edistämään muotoiluajattelun käyttöä opetuksessa sekä transversaalisten eli poikittaisten taitojen oppimista. Tämä tapahtuu kehittämällä mobiilioppimista hyödyntävä digitaalinen kurssi. Kurssi…

  Aloitettu: 01.01.2015 Päättyi: 31.12.2016

  Epävarmuuksien hallinta – muotoiluajattelua innovaatiokulttuuriin Innovaatiot tarjoavat mahdollisuuden kasvuun, mutta tuo mukanaan riskejä liiketoimintaan. Muotoiluajattelu voi tukea yrityksiä innovaatiopyrkimyksissä esimerkiksi kirkastamalla tavoitteita, lisäämällä asiakasymmärrystä ja ohjaamalla innovaatiotoimintaa kohti tavoitteita. Epävarmuus-…

  Aloitettu: 01.09.2014 Päättyi: 31.10.2016

  Kohti innovatiivisempaa työpaikkaa InnoWork, Towards a More Innovative Workplace, eli ‘kohti innovatiivisempaa työpaikkaa’ – projekti edistää työpaikkainnovointia. Tämä tapahtuu kehittämällä ja tuottamalla työpaikkainnovointia edistävää koulutusmateriaalia. InnoWork:in pääkohderyhmiä ovat mikro-, pienet- ja…

  Aloitettu: 01.11.2015 Päättyi: 30.10.2016

  Uusiutuvan energian elämyksellinen demonstraatioympäristö Uusiutuvan energian järjestelmä ja sen havainnollistaminen Vähähiilinen yhteiskunta edellyttää innovatiivisia, uusiutuvan energian teknologioita ja järjestelmiä. Projektissa suunnitellaan uusiutuvan energian demonstraatioympäristö, joka on elämyksellinen pilotointikohde, uusi tutkimusalusta…

  Aloitettu: 01.01.2014 Päättyi: 31.01.2016

  i-Skills-projektin keskiössä on tohtorin ja tutkijan työllistyminen pk-yrityksessä i-Skills, Fostering Innovation Skills as Key Competences for improving Employability of PhDs in SMEs eli suomeksi innovointitaitoja tukevien avainkompetenssien edistäminen ja tutkijoiden…

  Aloitettu: 01.01.2012 Päättyi: 31.12.2015

  Creating shared understanding to renewable energy systems in Finnish-Indian collaboration The aim of the CU INDIA project is to help Finnish SMEs in the renewable energy sector in Indian export…

  Aloitettu: 01.01.2012 Päättyi: 31.12.2014

  Yrittäjyyden edistäminen käsityöalalla Pk-yritys on pieni tai keskisuuri yritys. Yritys on pk-yritys, mikäli se työllistää alle 250 työntekijää, ja sen tulos on korkeintaan 50 miljoonaa euroa. Kilpailukyky mittaa kilpailuetua kilpailijoihin…

  Aloitettu: 01.01.2011 Päättyi: 31.12.2014

  Vesiekosysteemitiedosta käyttäjälähtöinen palvelujärjestelmä Millainen toimintamalli tukee julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä vesiekosysteemitiedon tuottamisessa ja hyödyntämisessä? Miten julkisen sektorin keräämä ympäristötieto saadaan yritysten palvelutuotannon käyttöön? Millaisia uusia ympäristötiedosta kumpuavia liiketoimintamahdollisuuksia löydetään…

  Aloitettu: 01.10.2011 Päättyi: 31.12.2013

  Älykäs monikäyttöympäristö energiaosaamisen havainnollistamiseen EnergyLand-hankkeessa tutkittiin keinoja, joilla havainnollistetaan energiaosaamista tilaratkaisujen avulla. Tuloksena syntyi kuvauksia älykkäistä monikäyttöympäristöistä, joissa energiateknologiaa esitellään elämyksellisellä tavalla. Tilaratkaisujen kehittämisessä käytetiin muotoilun menetelmiä ja moniaistista tietotekniikkaa….

  Aloitettu: 01.01.2010 Päättyi: 31.12.2013

  Avoin innovointi venealalla Millainen merkitys kansainvälisellä markkinatiedolla on tulevaisuuden venealan tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä?Miten konseptointimenetelmä toimii tuote- ja palvelumahdollisuuksien tunnistamisessa?Millaiset venealan tuotteet ja palvelut tukevat veneilyn lisäämistä?Millaiset teknologiset trendit luovat…

  Aloitettu: 01.01.2011 Päättyi: 31.12.2013

  Creative Strategic Foresight CSF-projekti (2011 – 2013) on EU:n elinikäisen oppimisen ohjelman koulutuksen kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on luoda, kehittää ja testata luovaan strategiseen ennakointiin keskittyvä opintomoduuli, joka yhdistää luovuuden sttrategiseen…

  Aloitettu: 01.01.2009 Päättyi: 31.12.2011

  Creative Cross Innovation Tutor for product development CreaCIT – Creative Cross Innovation Tutor for product development (2009-2011) on EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelman hanke. Se on jatkoa e-CIT hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on kehittää…

  Aloitettu: 01.01.2009 Päättyi: 31.12.2011

  Fyysisen, virtuaalisen ja sosiaalisen tilan vaikutus tilan käyttäjän luovuuteen innovaatiotoiminnassa OVET-projektin tavoitteena oli tutkia, miten tilat vaikuttavat tilan käyttäjien luovuuteen innovaatiotoiminnassa. Tutkimuksessa tarkasteltiin tilaa laajasta näkökulmasta, jossa otettiin huomioon paitsi…

  Aloitettu: 01.01.2009 Päättyi: 31.12.2011

  Creative Cross Innovation Tutor for product development CreaCIT – Creative Cross Innovation Tutor for product development (2009-2011) on EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelman hanke. Se on jatkoa e-CIT hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on kehittää…

  Aloitettu: 01.01.2009 Päättyi: 31.12.2011

  Tehostaa yritysten innovaatioprosessia keskittymällä asiakkaalle merkityksellisen palveluarvon tunnistamiseen ja tuottamiseen Quicksteps-projektin tavoitteena oli kohdentaa tieto- ja osaamisintensiivisten yritysten palveluinnovointia asiakkaan ja yrityksen kannalta oikeisiin kehittämiskohteisiin. Projektissa kehitettiin käyttäjäkeskeinen toimintamalli asiakasarvon…

  Aloitettu: 01.01.2010 Päättyi: 01.12.2011

  ”Design Recherche Europe Art Métiers” (Design and Research for the European Art and Craft Professions) Dream (2010-2011) is a project of the EU’s Culture program. The project is designed to…

  Aloitettu: 01.01.2008 Päättyi: 31.12.2010

  European Commitment to Entrepreneurship ECE – European Commitment to Entrepreneurship (2008-2010) on EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelman hanke. Se on Leonardo da Vinci innovaatioiden siirtohanke, jonka aikana EJE Empresa Joven Europea…

  Aloitettu: 01.01.2008 Päättyi: 31.12.2010

  Yrityksen brandin virtuaalinen testaaminen kansainvälisillä markkinoilla Kansainvälisen brandin johtaminen on erityisen haasteellista johtuen erilaisesta markkina- ja kulttuuriympäristöstä. Kansainvälisen markkinatiedon kerääminen ja kansainvälisten kuluttajien kokemuksellinen tunteminen ja ymmärtäminen tuottavat merkittävää hyötyä…

  Aloitettu: 01.01.2010 Päättyi: 31.12.2010

  Responsible Market Driven Design Responsible Market Driven Design on Länsi-Suomen muotoilukeskuksen, Vaasan yliopiston ja Uumajan Design Högskolanin yhteinen hanke, jossa pyritään luomaan uusi koulutuksellinen toimintamalli. Hankkeen rahoittajina toimivat EU:n Botnia…

  Aloitettu: 01.04.2009 Päättyi: 31.12.2010

  Aloitettu: 01.01.2007 Päättyi: 31.12.2009

  Innovaatiotoiminnan uudistaminen markkinalähtöisen palvelumuotoilun avulla Desire-projektissa selvitettiin, miten markkinalähtöinen palvelumuotoilu uudistaa yritysten palveluinnovointia. Tutkimus kohdistui innovaatioprosessin alkuvaiheisiin: käyttäjien ja käyttökontekstin ymmärtämiseen, ideoiden synnyttämiseen, konseptointiin ja niiden arviointiin. Erityisesti tutkimuksessa painottuivat…

  Aloitettu: 01.01.2007 Päättyi: 31.12.2009

  Luovan tilan kehittäminen innovaatiotoimintaan Länsi-Suomen muotoilukeskus MUOVA on kehittänyt luovan laboratorion, Creativelabin, jossa tuetaan yrityksien ja organisaatioiden sekä opiskelijoiden ja tutkijoiden luovuutta ja innovaatiotoimintaa. Creativelab on luova ja kokemuksellinen innovointiympäristö,…

  Aloitettu: 01.01.2007 Päättyi: 31.12.2008

  Designing Smart Energy Tekesin rahoittamassa Desme-projektissa selvitettiin, miten kotitalouksien energiakäyttäytymiseen voidaan vaikuttaa muotoilun keinoin. Energian käyttäjäryhmät Tutkimuksessa löydettiin viisi energiankäyttäjätyyppiä, jotka eroavat toisistaan energiansäästämiseen liittyvien asenteiden lisäksi myös todellisen energiakäyttäytymisen…

  Aloitettu: 01.01.2005 Päättyi: 31.12.2005

  Tuotevisiot pk-yritysten oppimisen välineenä ProVision – Tuotevisiot pk-yritysten oppimisen välineenä oli Tekesin rahoittaman teollisen muotoilun tutkimushanke, jossa selvitettiin miten tuotevisiointi voi toimia pk-yritysten oppimisen välineenä. Provision-projektin tulokesena löydettiin, että tuotevisiointi…

  Aloitettu: 01.01.2002 Päättyi: 31.12.2004

  Kansainvälisen yrityskuvan arviointi ja kehittämisprojekti Kokonaisvaltainen, johdonmukainen ja erottuva yrityskuva on merkittävä kilpailuetu sekä kotimaan että kansainvälisillä markkinoilla. Toimiminen kansainvälisllä markkinoilla, sekä kannattava kasvu uusilla markkina-alueilla ovat merkittäviä haasteita pienille-…

  Aloitettu: 01.01.2002 Päättyi: 31.12.2003

  Markkinalähtöinen muotoilu pk-yrityksissä M2 eli Markkinaorientoitunut muotoilu -hankkeessa keskitytään siihen, mitä, miten, milloin ja miksi asiakas- ja kilpailijatietoa tarvitaan. Suurilla yrityksillä on resursseja hoitaa asiakastiedon kerääminen järjestelmällisesti, mutta pienissä ja…